Woonplus, Blauwhoed en gemeente Schiedam tekenen voor start bouw s’MAAK

Woonplus, Blauwhoed en gemeente Schiedam tekenen voor start bouw s’MAAK

De voorbereidingen voor de bouw van s’MAAK gaan van start. Woningcorporatie Woonplus, projectontwikkelaar Blauwhoed en de gemeente Schiedam hebben hiervoor op 3 februari 2022 handtekeningen gezet.

Door de realisatie van het gebouw krijgt de route tussen station Schiedam Centrum en de binnenstad een kwaliteitsslag. S’MAAK maakt als ontwikkellocatie Kop van de Singel onderdeel uit van gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Naast de 79 woningen is er ook ruimte voor circa 240 m2 horeca en 2.000 m2 kantoorruimte, die bestemd is voor Woonplus.

Gebundelde krachten

Alle partijen zijn het er over eens; met de mix aan functies en voorzieningen zal s’MAAK een aantrekkelijke locatie worden voor Schiedammers en bezoekers. Door het tekenen van de gronduitgifteovereenkomst aan Blauwhoed, door burgemeester Cor Lamers en Eltjo Bouwman, directeur wonen bij Blauwhoed, kan gestart worden met de vernieuwing van het gebied.

“Schiedam bevindt zich in een dynamische fase: diverse projecten zijn vergaand in voorbereiding of gaan binnenkort in uitvoering, zoals nu het gebouw s’MAAK. Ontwikkelingen die een kwaliteitsimpuls geven aan de stad en haar bewoners.”, aldus burgemeester Cor Lamers tijdens de ondertekening. Wethouder Antoinette Laan was als wethouder Wonen ook tijdens het tekenmoment aanwezig. “Met s’MAAK draagt Blauwhoed niet alleen bij aan de gemeentelijk ambitie zoals benoemd in de Woonvisie ‘Groei als kans voor de stad’, maar neemt ook initiatief voor een prachtontwikkeling. Met z’n fraaie uitstraling zorgt s’MAAK dadelijk voor een enorme verbetering van de eerste indruk die mensen krijgen van Schiedam als zij uit het straks nieuw ontwikkelde station komen.”

Eltjo Bouwman vertelt: “Met s’MAAK willen we niet alleen woningen toevoegen, maar ook levendigheid in het gebied brengen door horeca en kantoorruimte. Met het gebouw, dat sociaal verbindt en uitnodigend is, creëren we een plek waar bewoners, bedrijven en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. In het herkenbare, multifunctionele gebouw zijn de karakteristieke Schiedamse molens, die je terug ziet in het lijnenspel aan de voorkant van het gebouw, de inspiratiebron geweest voor de vormgeving. In samenwerking met architectenbureaus Stats Architecten en MLA+ is een iconisch gebouw bedacht met unieke woningen. Niet één woning bij s’MAAK is hetzelfde.”

Woonplus krijgt nieuw kantoor in s’MAAK

De kantoorruimte in s’MAAK wordt gekocht en in gebruik genomen door woningcorporatie Woonplus, die haar huidige kantoor aan de Valeriusstraat in Groenoord zal verplaatsen naar de Kop van de Singel. Hiervoor hebben Woonplus en Blauwhoed een koopovereenkomst voor s’MAAK ondertekend. Tevens hebben burgemeester Cor Lamers, Eltjo Bouwman en bestuurder Emile Klep van Woonplus voor de wijziging van kantoren- naar woonbestemming van het huidige kantoor van Woonplus aan de Valeriusstraat uitgangspunten vastgelegd.

Emile Klep vertelt: “Het kantoor aan de Valeriusstraat is de laatste jaren te groot voor ons geworden en met de ligging aan de rand van Schiedam is het niet goed bereikbaar voor onze huurders. Daar komt nog eens bij dat het gebouw niet duurzaam is. Het heeft een energielabel G. Door te verhuizen naar s’MAAK slaan we zelfs drie vliegen in één klap: we verhuizen naar een duurzaam gebouw, we verbeteren onze bereikbaarheid én de exploitatiekosten worden lager. Daarbij is iedereen gebaat. Onze huurders, onze medewerkers én de stad Schiedam.”

Woondifferentiatie in Groenoord

Blauwhoed wil aan de Valeriusstraat 3 te Schiedam woningbouw realiseren, die voornamelijk bestemd is voor het middeldure huursegment. Dit particuliere commercieel initiatief wordt door Blauwhoed verder onderzocht, uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Woningbouw aan de Valeriusstraat draagt bij aan realisatie van de Woonvisie en aan het versterken van de woondifferentiatie (verschillende soorten huizen voor verschillende mensen en inkomensgroepen) in de wijk Groenoord.

Gebiedsontwikkeling SchieDistrict

s’MAAK is één van de te ontwikkelen locaties binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict, waar verschillende deelgebieden in samenhang worden ontwikkeld, waardoor deze elkaar versterken. Het doel is een optimaal bereikbaar gebied met de innovatieve bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder, een aantrekkelijke stedelijke woonlocatie rondom het station Schiedam Centrum (Schieveste, s’MAAK, Terras aan de Schie en de Peperkliplocatie) en een ‘leisure’-gebied met bioscoopcomplex en hotel. s’MAAK vormt een verbindende schakel tussen alle gebieden.

Hypotheekadviseur Schiedam

Rate this post
We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl