Gevangenis Wolvenplein Utrecht overgedragen aan AM

Gevangenis Wolvenplein Utrecht overgedragen aan AM

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op woensdag 1 september de penitentiaire inrichting aan het Wolvenplein in Utrecht overgedragen aan gebiedsontwikkelaar AM, in het bijzijn van wethouder Kees Diepeveen. Het complex verloor na ruim 150 jaar haar functie en werd in 2020 door het Rijk op de markt gebracht. De tender voor de transformatie is begin juni gewonnen door AM met een gemengd stedelijke programma met wonen, werken, horeca, buurtruimtes en een hotel waarbij zij samenwerken met Levenslang cv. Een openbare wandelroute over het terrein en een brug over de singel maken hier eveneens deel van uit. Het complex wordt daarmee teruggegeven aan de stad en haar inwoners.


V.l.n.r. Marius van den Boogaart (Rijksvastgoedbedrijf), notaris Jean-Paul Bolhaar en Gerhard Bolk (AM).

Visie op Wolvenplein

De visie van AM voor de transformatie van het gevangeniscomplex bouwt voort op het visiedocument dat de gemeente Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf in 2019 gezamenlijk hebben opgesteld. Dit document bevat de eisen en uitgangspunten voor de nieuwe bestemming, onder meer over de publieke toegankelijkheid en de mix van functies (waaronder wonen) van het nieuwe complex. In de uitgangspunten werd verder benadrukt dat de kenmerkende cellenstructuur, de galerijen en de vleugels van het complex herkenbaar moeten blijven. Verder mag de nieuwe invulling van het complex geen extra aantrekkende werking hebben op auto’s.

Wethouder Kees Diepeveen licht toe dat de visie van AM aansluit bij de toekomstvisie voor het gebied: ‘Er ligt nu een nieuwe visie voor het gebied Wolvenplein dat aantrekkelijk is voor veel bewoners. Het gemengde programma zal Utrecht als geheel versterken. Het gevangenisterrein gaat nu echt deel uitmaken van onze stad. Het wordt een bijzondere plek voor iedereen om te wonen, te werken en te recreëren, met onder andere een nieuwe wandelroute door dit mooie stukje stad. ’

Marius van den Boogaart, sectiehoofd Verkoop en Gebiedsprojecten bij het Rijksvastgoedbedrijf, onderschrijft dit: ‘Het gaat hier om een markant complex dat na decennia als gevangenis te hebben gediend op een aansprekende manier een tweede leven krijgt. We zijn vol vertrouwen dat Utrecht een stuk binnenstad erbij krijgt waar het aangenaam vertoeven is en waar verleden, heden en toekomst samenkomen.’

Uitwerking

Hoewel de gevangenis reeds in 2014 na ruim 150 jaar de deuren sloot en in de afgelopen jaren een bruisend onderkomen werd voor kleine ondernemers en horeca vormt de overdracht de start van de transformatie van een gesloten complex naar een nieuwe levendigheid binnen het complex. Het gebied stelt zich open naar de binnenstad met nieuwe functies en de singelstructuur wordt verbonden met wandelroutes.

Inmiddels is de gemeente Utrecht in overleg met AM over de uitwerking van de ingediende visie. Het uiteindelijke plan wordt onder meer getoetst aan het huidige gemeentelijk beleid. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het te doorlopen proces, planning, rolverdeling en participatie. Bij de planontwikkeling werkt AM tevens nauw samen met samen met Levenslang cv om de oud- en nieuwbouw te ontwikkelen en met de Utrechtse bewonersvereniging De Witte Wolf.

Marien Kleinjan, directeur ontwikkeling AM Midden is enthousiast over het resultaat van het ontwikkelingsproces: ‘In de visie van AM wordt met de herontwikkeling van het gevangeniscomplex een belangrijke impuls gegeven aan dit deel van de Utrechtse binnenstad. Een voorheen gesloten terrein krijgt een nieuwe openbare bestemming en wordt daarmee toegankelijk voor alle Utrechters. Bijzonder inspirerend om daar met AM een bijdrage aan te mogen leveren.’

Programma

Op woensdag 1 september vond de overdracht van de penitentiaire inrichting plaats: de grond ging over van het Rijk naar AM en daarmee ook – voor de openbare ruimte – aan de stad Utrecht. AM-ontwikkelingsmanager Hugo Nijhoff heette de aanwezigen welkom waarna onder toezicht van notaris Jean-Paul Bolhaar de handtekeningen zullen worden gezet door Marius van den Boogaart (Rijksvastgoedbedrijf) en Gerhard Bolk (AM). De overdracht vond plaats in de kerkzaal van de penitentiaire inrichting, waarna op het voorplein van het complex ceremonieel het Rijksvastgoedbedrijf de sleutels van het complex overhandigde en de vlaggen van Utrecht en AM werden gehesen, door wethouder Kees Diepeveen (Utrecht) en Marien Kleinjan (AM). De geldende Covid-regels werden bij dit alles in acht genomen.

Rate this post

Tags:

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl