Miljoenenimpuls voor ontwikkeling Utrechtse wijk Merwede

Miljoenenimpuls voor ontwikkeling Utrechtse wijk Merwede

Voor de ontwikkeling van de stadswijk Merwede krijgt de gemeente Utrecht een impuls van 21 miljoen euro van het Rijk. Dat is vandaag bekendgemaakt door minister Ollongren. ,,Dit is een stevige steun in de rug voor Utrecht. Het brengt de komst van deze wijk die een flink aantal betaalbare woningen oplevert weer een stap dichterbij. Dat is hard nodig, gelet op het nijpende woningtekort”, stelt wethouder Kees Diepeveen (Wonen en Merwedekanaalzone).

De toekenning van deze financiële bijdrage volgt op de eerdere aanvraag van de gemeente Utrecht om in aanmerking te komen voor de Woningbouwimpuls. Het Rijk maakte daar in september vorig jaar, op Prinsjesdag, één miljard voor vrij. Diepeveen: ,,De 21 miljoen die onze stad krijgt, maakt daar onderdeel van uit. We zijn blij met de samenwerking en het geld dat Utrecht krijgt van de minister. Het inlopen van het tekort aan betaalbare woningen heeft duidelijk prioriteit en dat moet ook.”

De impuls is onder meer bedoeld voor alle benodigde maatregelen voor de realisatie van de wijk, zoals de woningbouw en het aanleggen van de infrastructuur in en om de wijk. Naast het Rijk, leveren ook de gemeente en de betrokken marktpartijen een substantiële financiële bijdrage aan de ontwikkeling en de inbedding van de nieuwe wijk in de bestaande stad.
De wijk Merwede (voorheen aangeduid als deelgebied 5) maakt deel uit van de Merwedekanaalzone dat in fasen wordt ontwikkeld tot een gebied met in totaal maximaal 10.000 woningen. Merwede verandert van een bedrijventerrein in een eigentijdse stadswijk met 6000 woningen die toegankelijk zijn voor iedereen: van starters tot ouderen en van alleenstaanden tot gezinnen. Meer dan de helft van de wijk bestaat straks uit betaalbare woningen: 30% sociale huur en 25% middensegment.

Het plan voor Merwede kent ook hoge ambities op het vlak van mobiliteit, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Afwisselende hoogtes, breedtes en architectuur bepalen het straatbeeld, alsook het groen. Het motto voor de inrichting van de wijk is: groen, tenzij. Dit geldt niet alleen voor het openbare gebied, maar ook voor de daken van de gebouwen. De innovatieve mobiliteitsstrategie is de basis voor het plan. Er wordt stevig ingezet op lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Deelvervoersmiddelen komen in de parkeergarages aan de rand van de wijk.

Het Merwedeplan heeft de gemeente Utrecht samen met tien andere grondeigenaren gemaakt. Dankzij die samenwerking kan er midden in de stad een terrein van 24 hectare groot, het gebied tussen de Balijebrug en de Socratusbrug, als één geheel worden ontwikkeld. ,,Dat is heel bijzonder, want meestal gebeurt dit per plot”, aldus Diepeveen.
Het streven is dat de plannen voor de realisatie van de stadswijk in het najaar worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en daarna aan de gemeenteraad, die er naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 over beslist.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl