De realisatie van Zaandriehoek is een stap dichterbij

De realisatie van Zaandriehoek is een stap dichterbij

Op 16 december 2021 werd de overeenkomst voor het kopen van de ontwikkelgrond van woningcorporatie Eigen Haard door Kondor Wessels Vastgoed en KondorWessels Projecten (beide onderdeel van VolkersWessels) getekend, voor realisatie van Zaandriehoek. In deze nieuwe woonwijk in de plaats Wormer zullen circa 220 koop- en huurwoningen in het sociale, midden- en hogere segment worden ontwikkeld.

Lizbeth van den Boogaart van KondorWessels Projecten (rechts), Danny Wijnbelt (midden) van Eigen Haard en Erik Segeren van Kondor Wessels Vastgoed (links) ondertekenen de koopovereenkomst.

De locatie

Zaandriehoek ligt direct aan de Zaan in de plaats Wormer en maakt onderdeel uit van de gemeente Wormerland. Wormer behoort tot de oudste plaatsen van de Zaanstreek. De plaats werd in het jaar 1063 al genoemd in een lijst van de abdij van Egmond, maar is waarschijnlijk al veel ouder. Ook kende Wormer een tijd van grote bloei in de 16e en 17e eeuw door de scheepsbeschuit bakkerij die in het dorp was gevestigd. De ruim 130 scheepsbeschuit bakkers zorgden voor de bevoorrading van de vele VOC schepen.

Het projectgebied ligt in de Zaanbocht van Wormer, tussen de Veerdijk en de Bruynvisweg. Wormerland is een groene en diverse gemeente met een schat aan cultuurhistorische waarden. Een samenspel van veenweidelandschap, het water, de droogmakerijen en de karakteristieke kernen. Wormerland ligt ten noorden van Amsterdam en Zaandam. Het vormt een groene buffer in het stedelijk weefsel van Amsterdam, Zaanstad en Purmerend.

Het ontwerp

Het stedenbouwkundig ontwerp van AWG uit Antwerpen vindt aansluiting bij de directe omgeving van Wormer. Bestaande kwaliteiten in het gebied worden versterkt door rekening te houden met de historische waardes van pakhuizen aan de Zaan. Zichtlijnen op de Zaan in (semi-) openbare groene gebieden blijven behouden en worden versterkt waar mogelijk. De groene as die in het gebied wordt gerealiseerd biedt extra ruimte voor speelvoorzieningen en grenst aan de voordeuren en toegangen van tuinen van naastgelegen bouwblokken. Ook worden diverse delen in het gebied autoluw, om zo de woon- en verblijfskwaliteit optimaal te benutten.

Het aanbod

Er worden ongeveer 220 koop- en huurwoningen in het sociale, midden- en hogere segment gebouwd. Het aanbod varieert van kleine appartementen voor starters tot grotere luxe appartementen in pakhuizen en grondgebonden woningen midden in het gebied aan de groene as. Ook komt er een commerciële ruimte van circa 400 m2 aan de Zaan, die ruimte biedt aan verschillende ondernemers. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een restaurant en een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en buurtgenoten. De definitieve invulling van de commerciële ruimte moet nog worden bepaald.

Het gebied zal in verschillende fases worden gerealiseerd. Naar verwachting start de verkoop van de eerste fase medio 2023.

Rate this post

Tags:

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl