Utrechtse nieuwbouwhuizen minder zuinig dan gedacht

240 Huizen met stadsverwarming in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn zijn minder energiezuinig dan de kopers was beloofd.

Hoe energiezuinig een nieuwbouwwoning moet zijn, hangt onder meer af van de manier waarop een huis wordt verwarmd. Volgens het Bouwbesluit voldoet een minder goed geïsoleerde nieuwbouwwoning met stadsverwarming toch aan de voorgeschreven energieprestatienorm.

Omdat het rendement van het stadsverwarmingssysteem in Utrecht-Leidsche Rijn tegenvalt, hadden de woningen beter moeten worden geïsoleerd dan nu het geval is. Een van de betroffen 240 kopers wil hiervoor compensatie, zo schreef de Telegraaf donderdag.

Een huis met stadsverwarming heeft geen cv-ketel. De woning wordt met restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales verwarmd. Wie stadsverwarming heeft is afhankelijk van regionale warmteleverancier.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

‘De prijs van stadsverwarming en het feit dat de afnemers ervan niet kunnen wisselen van energieleverancier, zijn twee belangrijke knelpunten’, zegt beleidsadviseur Maarten Eeke van der Veen van Vereniging Eigen Huis. ‘Daarom wees de vereniging minister Kamp van Economische Zaken in 2014 al op de isolatie-eisen voor woningen met stadsverwarming.’

Kamp besloot onlangs met nieuwe regelgeving te komen. Eind dit jaar stuurt hij een nieuwe Warmtewet naar de Tweede Kamer. Vereniging Eigen Huis zal hier kritisch naar kijken.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Imposant nieuwbouwkantoor ‘First’ klaar voor verhuur Q1 2016

Rotterdam ondergaat al jaren een enorme metamorfose. De markthallen zijn inmiddels een trekpleister voor heel Nederland. Bij de kop van zuid met haar prachtige uitzicht worden diverse indrukwekkende kantoren, woningen, hotels, horecagelegenheden en winkels gerealiseerd. Station Rotterdam Centraal is nu ruim een jaar geleden opgeleverd, maar mag nog altijd gezien worden als één van de meest in het oog springende stations van Nederland.

Het kantoorgebouw First

Inmiddels is er een prachtig nieuwbouw kantoor gerealiseerd in het centrum van Rotterdam. Dit kantoor bevindt zich recht tegenover station Rotterdam Centraal. De naam van dit nieuwe kantoor in Rotterdam is First. De architecten hebben een bij het ontwerp moderne, internationale en toch klassieke stijl gecreëerd.

Duurzaamheid

Het nieuwe kantoor is gebouwd met de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Zo komt er een WKO-systeem om het gebouw energiezuinig op te warmen in de winter en te koelen tijdens de zomer. Door duurzaamheid centraal te stellen heeft First de BREEAM-classificering ‘Excellent’ behaald. Dat is één van de hoogst haalbare keurmerken voor duurzaamheid.

Het binnenplein

Bij het kantoor ontstaat op de begane grond een binnenplein. Dit plein wordt publiekelijk toegankelijk en vormt een mooie rustgevende overgang tussen het drukke gebied rondom het station en de woonwijk.

First is een mooie toevoeging op het bestaande kantooraanbod in Rotterdam en zal voor diverse bedrijven fungeren als uitstekende locatie om vanuit te werken. Vanaf Q1 2016 kan er gehuurd worden.

Bron: Flexas

Steeds meer stedelingen verlaten stad

Steeds meer mensen verlaten de grote steden. Uitzondering is Rotterdam dat juist meer inwoners trekt, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Amsterdam verloor afgelopen jaar met de meeste inwoners. Ruim 39.000 hoofdstedelingen zochten toen hun heil elders. Dat zijn er bijna 10.000 meer dan in 2013. Voor het eerst sinds het begin van de crisis in 2008, vertrokken meer Amsterdammers dan er bij kwamen.

Den Haag kromp in 2015 met ongeveer 1.700 inwoners. De Hofstad zwaait bijna ieder jaar meer mensen uit dat ze verwelkomt, maar sinds 2013 loopt het aantal vertrekkers sterk op.

Naar Utrecht verhuizen juist meer mensen dan er vertrekken, maar het verschil daartussen wordt wel steeds kleiner. Utrechters die de stad verlaten, blijven over het algemeen wel in de buurt wonen, zoals in buurgemeenten Zeist, De Bilt of Nieuwegein.

Rotterdam is de enige grote stad die meer mensen trok. Per saldo kreeg de Maasstad er 1.500 inwoners na binnenlandse verhuizingen bij. Tussen 2008 en 2013 hield het aantal nieuwelingen en vertrekkers elkaar in evenwicht. Voor 2008 was het aantal vertrekkers ieder jaar groter dan de aanwas.

Overigens hebben de vertrekkers weinig invloed op de totale populatie van de grote steden. Die blijft vooral door immigratie groeien. Daarbij komt dat in de steden veel meer baby’s worden geboren dan er mensen overlijden. Vooral in Amsterdam en Utrecht is dit het geval.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Veel minder huizen onder water dan 3 jaar geleden

Begin 2016 stonden er nog circa 730.000 huizen onder water, volgens de Rabobank. De hypotheekschuld van deze huizen is hoger dan de actuele woningwaarde.

De Rabobank spreekt van een ‘scherpe daling’. Begin 2013 stonden er nog 1,15 miljoen huizen onder water.

Stijgende woningprijzen en extra aflossingen zorgen voor de daling van dit aantal. De Rabobank houdt in haar calculaties rekening met opgebouwde tegoeden in spaar- en beleggingshypotheken.

Wie een huis heeft dat onder water staat, kan lastiger verhuizen, omdat er dan een restschuld ontstaat. In 2020 staan nog circa 300.000 woningen onder water, schatte De Nederlandsche Bank in oktober.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Zelfbouwkavels voortaan via loting in Amsterdam

De gemeente Amsterdam stapt bij het uitgeven van zelfbouwkavels af van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Voortaan geeft zij zelfbouwkavels uit via loting.

De verandering komt voort uit evaluatie van de huidige kavelverdeling. Belangstellenden voor zelfbouw zien volgens de gemeente Amsterdam meer in een lotingsysteem. Het wekenlang kamperen in tentjes op de plek waar de inschrijving zou starten behoort daarmee tot het verleden in de hoofdstad.

Woonplicht

Een andere aanpassing is de toevoeging van een woonplicht. Uit de evaluatie blijkt dat het aantal zelfbouwers dat meerdere kavels in het bezit heeft elk jaar toeneemt. Wie in Amsterdam een zelfbouwkavel koopt, is voortaan verplicht ook echt op die plek te gaan wonen om speculatie tegen te gaan.

Aanbod

In de loop van 2016 maakt de gemeente Amsterdam het zelfbouwaanbod 2016 bekend op haar site.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Minister Blok verruimt mogelijkheden tijdelijke verhuur

Huiseigenaren kunnen gemakkelijker hun woning verhuren. Pas na verloop van een huurcontract van maximaal twee jaar, krijgt de huurder huurbescherming, zo blijkt uit de deze week aangenomen Huurwet van minister Blok voor Wonen.

Als de Eerste Kamer ermee instemt, treedt de nieuwe Huurwet vanaf 1 juli dit jaar in werking. Blok hoopt hiermee de doorstroom op zowel de koop- als huurmarkt weer op gang te brengen. Nu zijn huiseigenaren vaak nog huiverig om hun woning te verhuren, uit vrees niet meer van de huurder af te kunnen komen.

Voorwaarden

Wie zijn woning wil verhuren, moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. Zo moet de geldverstrekker de huiseigenaar schriftelijk toestemming geven voor de verhuur. Ook kan de bank eisen dat daarvoor een professioneel verhuurbureau wordt ingeschakeld. Als de huiseigenaar hier niet aan voldoet, kan de bank in het slechtste geval de gehele hypotheek opeisen.

Ook moet de verhuurder in spé de verzekeraar schriftelijk op de hoogte stellen. Verhuur kan mogelijk gevolgen hebben voor de dekking van de verplichte woonverzekeringen.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Een groot tekort aan nieuwbouwhuurwoningen

Er is iets grondig mis met de woningbouw in Nederland. Terwijl er vooral behoefte is aan meer (betaalbare) huurwoningen, worden er de komende jaren vooral koopwoningen gebouwd. Dat leidt, vooral in de noordelijke randstad, tot lange wachtlijsten en exploderende huurprijzen.

Dit blijkt uit een onderzoek van vastgoedadviesbureau Capital Value, onderzoeksbureau ABF Research en ING. Tot 2021 zal het aantal huurhuizen volgens de onderzoekers met zo’n 15.000 afnemen, omdat woningcorporaties en andere verhuurders meer woningen slopen en verkopen (uitponden) dan ze bijbouwen.

Voornamelijk koophuizen

Er worden de komende jaren weliswaar meer woningen gebouwd (70.000-80.000) per jaar, maar dat zijn voornamelijk koophuizen. In 2015 werden er 58.000 bouwvergunningen afgegeven, waarvan slechts 16.000 voor huurhuizen en 42.000 voor koopwoningen. Dat is niet verwonderlijk omdat gemeenten voor koopwoningen veel hogere grondprijzen kunnen vragen.

Tussen wal en schip

Deze ontwikkeling staat haaks op de groeiende vraag naar huurwoningen. Door de economische crisis zijn er de afgelopen jaren veel minder huizen gebouwd, waardoor het aantal woningzoekenden sterk is gestegen. Er zijn inmiddels bijna 310.000 huishoudens die geen geschikte woning kunnen vinden. Kopen kunnen ze niet, omdat ze te weinig verdienen, geen vaste baan hebben of te oud zijn. Maar een betaalbare huurwoning kunnen ze ook niet krijgen.

Woningtekort ongelijk verdeeld

Het woningtekort is heel ongelijk verdeeld over het land. De grootste woningnood doet zich voor in de noordelijke randstad, met uitschieters in de regio Amsterdam waar het woningtekort 8,4 procent bedraagt, gevolgd door Utrecht met een tekort van 7,3 procent. Landelijk wordt het woningtekort op 3,7 procent geschat.

Brede huursector

Volgens Capital Value-directeur Marijn Snijders ‘zullen gemeenten in de programmering meer aandacht moeten geven aan de bouw van huurwoningen, ook al gaat dit ten koste van een lagere grondopbrengst. Een brede huursector met voldoende betaalbare huurwoningen is van elementair belang voor het functioneren van de woningmarkt.’ Woonbonddirecteur Ronald Paping is dat met hem eens. ‘We roepen dit al jaren en krijgen nu steun uit onverdachte hoek. Dat doet mij deugd.’

Middelduur is ‘gewoon duur’

Volgens de Woonbond is er vooral behoefte is aan huurwoningen met een huur tot € 600,-. Minister Blok en de vastgoedbeleggers willen met name woningen bouwen met huren van € 700,- tot € 1.000,-. Paping: ‘Zij noemen dat “middelduur” maar ik vind het gewoon duur.’

5,5 miljard op de plank

Volgens Capital Value staan beleggers te popelen om te investeren in dit segment. Vorig jaar hebben ze al voor 1,6 miljard geïnvesteerd in huurwoningen en voor 2016 ligt er nog eens 5,5 miljard op de plank. Ze zijn met name geïnteresseerd in het kopen van huizencomplexen van woningcorporaties. Ook die hebben daar wel oren naar. Van de ondervraagde corporaties geeft 35 procent aan dat zij van plan zijn complexen te verkopen aan beleggers en nog eens 16 procent bestudeert de mogelijkheden. De Woonbond vindt dit geen goede ontwikkeling, omdat hierdoor veel woningen uit de betaalbare voorraad dreigen te verdwijnen.

Bron: Woonbond.nl

Tweede Kamer neemt Wet Doorstroming Huurmarkt aan

Op 1 juli 2016 geldt nog de inkomensafhankelijke huurverhoging, de huursombenadering wordt op 1 januari 2017 ingevoerd. Er komt een jaarlijkse inkomenstoets en meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten. Dat zijn de belangrijkste punten uit de Wet Doorstroming Huurmarkt die de Tweede Kamer op 9 februari aannam. De wet gaat nu ter behandeling naar de Eerste Kamer.

Huurstijging per 1 juli

Invoering van de huursombenadering in 2017 betekent dat op 1 juli 2016 nog de inkomensafhankelijke huurverhoging geldt. Voor de tweede helft van 2016 geldt een maximale huurstijging van 1 procent zoals minister Blok eerder in een brief aan de Tweede Kamer aankondigde. In de berekening van de huursom per 2017 worden de huurverhogingen bij nieuwe bewoners (mutatie) meegenomen, met uitzondering van de huuraanpassingen als gevolg van woningverbetering of renovatie.

Jaarlijkse inkomenstoets

Er komt vanaf 2017 een jaarlijkse inkomenstoets. Huishoudens met een inkomen boven 39.000 euro kunnen een extra huurverhoging krijgen van maximaal inflatie plus 4 procent. Gepensioneerden en grotere gezinnen vanaf vier personen zijn hiervan uitgezonderd.

Bron: Aedes

Nieuwbouw wordt verplicht inbraakveiliger

Nieuwbouwwoningen worden veiliger. Sinds dit jaar moeten ze beveiligd zijn tegen de inbraakmethode cilindertrekken.

Deze wijziging is doorgevoerd in het Bouwbesluit. Hierin staan de bouwtechnische voorschriften waaraan woningen in Nederland minimaal moeten voldoen.

Kerntrekken

Bij cilindertrekken (ook wel kerntrekken genoemd) draait een inbreker een stalen schroef in de cilinder. Daarna wordt de cilinder met een zogenaamde kerntrekker, zoals een klauwhamer, uit het deurbeslag getrokken.
Politiekeurmerk

Volgens de politie maken inbrekers de laatste jaren steeds meer gebruik van de kerntrekmethode. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen, een kwaliteitskeurmerk voor woningen die tegen inbraak zijn beveiligd, stelde in 2011 kerntrekbeveiliging al als eis voor nieuwbouwwoningen.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Bloemendaal heeft duurste koopwoningen van Nederland

Jarenlang was Blaricum de duurste gemeente van Nederland wat de koop van een huis betreft. In 2014 nam Wassenaar het stokje over en in 2015 is Bloemendaal voor het eerste in de historie de duurste koopgemeente van Nederland.

Dit blijkt uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl. Gemiddeld werd in Bloemendaal € 598.000 voor een bestaande koopwoning betaald tegenover € 560.000 in Laren en € 550.000 in Blaricum. In Bloemendaal steeg de gemiddelde koopsom in 2015 met 8,6%, in Blaricum na de dip in 2014 zelfs met 12,5%. Laren ging met 3,7% omhoog en in Wassenaar daalde de koopsom met 4,9%. Behalve bij de appartementen was de gemiddelde koopsom in Bloemendaal bij alle woningtypen steeds het hoogst. Voor een vrijstaande woning werd gemiddeld € 1.250.000 betaald. In Bloemendaal werden 53 vrijstaande woningen verkocht op een totaal van 350 stuks. Wassenaar behaalde eveneens 350 transacties, Laren en Blaricum respectievelijk 165 en 125.

Pekela opnieuw de goedkoopste gemeente van Nederland

De gemeente Pekela is in 2015 met gemiddeld € 125.000 opnieuw de goedkoopste gemeente van Nederland. Daarna volgen Delfzijl, Oldambt met respectievelijk € 131.000 en € 135.000. Ten opzichte van 2014 steeg de gemiddelde koopsom in deze gemeenten met gemiddeld 5%.

Meer miljonairswoningen verkocht

In 2015 werden 830 woningen met een koopsom boven een miljoen euro verkocht, 64% meer dan in 2014. Noord Holland neemt met 488 stuks meer dan de helft van dit aantal voor haar rekening, gevolg door Zuid Holland met 153 transacties. Noord Brabant is goed voor 50 miljonairswoningen en Gelderland voor 24. In de overige provincies zijn minder dan 10 stuks geregistreerd, met uitzondering van Drenthe waar opnieuw geen enkele transactie boven 1 miljoen werd geregistreerd.

Bron: Woningmarktcijfers.nl