Bouw betaalbare woningen in provincie Zuid-Holland ernstig bedreigd

Bouw betaalbare woningen in provincie Zuid-Holland ernstig bedreigd

De bouw en verduurzaming van betaalbare woningen in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam wordt ernstig bedreigd. Dit blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek over de investeringscapaciteit van woningcorporaties.

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de ministeries van BZK, EZK en Financiën, Aedes en naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer naar de investeringscapaciteit van woningcorporaties.

€10 miljard tekort

De woningcorporaties komen in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam €10 miljard te kort. De totale opgave voor woningcorporaties bedraagt €25 miljard, de grootste opgave van alle regio’s in Nederland. Dit betekent dat 40% van de opgave niet gerealiseerd kan worden.

Samengevat: de opgave is het grootst, de middelen zijn het schaarst. Dit tekort loopt reeds binnen afzienbare tijd sterk op. Reeds in 2024 is er bij de corporaties onvoldoende investeringsruimte om de opgaven aan te kunnen. En daar komt bij dat Vestia, een van de grootste corporaties in deze regio, nauwelijks kan en mag investeren. Dit baart de betrokkenen grote zorgen: dit betekent een nog groter tekort aan betaalbare en duurzame woningen.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “Dit raakt inwoners en woningzoekenden in heel Zuid-Holland. Nu en in de komende jaren. Zij verdienen onze gezamenlijke inspanning. Laten we er met elkaar voor zorgen dat mensen ook in onze mooie provincie een betaalbare woning kunnen vinden.”

Oproep aan de minister

Woningcorporaties zijn onmisbaar op de Nederlandse woningmarkt. Het bouwen, verhuren en beheren van woningen voor mensen met een smalle beurs zijn de kerntaken van woningcorporaties.

Het rapport laat zien dat voor de corporatiesector in heel Nederland structurele oplossingen noodzakelijk zijn. De situatie in de regio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam is het meest nijpend en de urgentie voor actie het grootst. De minister erkent dit. De provincie, gemeenten, woningcorporaties en huurders in deze regio verwachten van de minister dan ook daadkrachtige vervolgstappen voor zowel de korte als de lange termijn.

Anne Koning: “De tijd van onderzoeken is echt voorbij. De regio kent nu al een fors tekort van betaalbare woningen. Verleen op korte termijn heffingsvermindering. Er is inmiddels veel ervaring met de inzet van dit instrument, zodat inzetbaarheid eenvoudig en snel kan plaatsvinden. Heroverweeg op de lange termijn om de verhuurdersheffing ten goede te laten komen voor deze regio. Als regio zijn we bereid om samen met de minister deze maatregelen verder uit te werken.”

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl