Dudok Wonen

Dudok Wonen
Larenseweg 32, 1221 CN Hilversum
Telefoon: 035-6461600
E-mailadres: info@dudokwonen.nl
Website: www.dudokwonen.nl

Mensen

  •  

Iedereen heeft recht op een goede en passende woning in de metropoolregio Amsterdam. Daar gaan wij voor!

Dudok Wonen vindt dat iedereen recht heeft op een goede en passende woning in de metropoolregio Amsterdam. Met diverse diensten en woonproducten bieden wij (financieel) kwetsbare mensen kansen op de woningmarkt die dat niet voor elkaar krijgen op de vrije markt. Hierbij staat de woonbehoefte en de eigen kracht van de bewoner centraal. Wij leveren maatwerk waar nodig en werken nauw samen met diverse partners, waaronder gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. In de traditie van architect Dudok bouwen we aan mooie, veilige en duurzame wijken; plekken waar mensen graag willen wonen en die een verrijking zijn voor de samenleving.

Meer informatie vind je ook op:
– www.dudokwonen.nl
– facebook.com/dudokwonen
– twitter.com/dudokwonen
– youtube.com/dudokwonen

Woensdag 10 november bereikte de 65 appartementen bij Anna’s Hoeve in Hilversum het hoogste punt. Reden voor een feestje! Dudok Wonen organiseerde een lunch ...

Nieuwbouwwijzer.nl