Havensteder

Havensteder
Scheepmakerspassage 1, 3011 VH Rotterdam
Telefoon: 010-8902525
E-mailadres: info@havensteder.nl
Website: www.havensteder.nl

Mensen

  •  

We streven naar een inclusieve stad. Daarin is voor iedereen plek en is iedereen van waarde. Samen maken we de stad.

Wij zijn Havensteder. We bieden bewoners een thuis.

Een woningcorporatie in de kern van de stadsregio Rotterdam. We werken met ongeveer 400 mensen aan het verhuren, beheren en onderhouden van ruim 45.000 woningen. Als corporatie maken we goed wonen bereikbaar voor mensen met een laag inkomen of die daar zelf moeilijk voor kunnen zorgen. We zijn er voor onze bewoners en onze buurten. Daarom vinden we samenwerken met onze huurders en partners in de wijken belangrijk.

Wij vinden dat de stad plek moet bieden aan iedereen en dat iedereen van waarde is. Wij noemen dat een inclusieve stad. Bewoners uit verschillende groepen ontmoeten elkaar en helpen elkaar verder: iedereen doet mee. Goed, betaalbaar wonen is een randvoorwaarde voor ‘meedoen’. We voelen ons verantwoordelijk voor de samenstelling van de woningvoorraad, het stimuleren van interactie en ontmoetingsmogelijkheden. En waar nodig geven we een steuntje in de rug. Zelf of via onze partners.

Op 15 december 2021 is het officiële startschot gegeven voor een nieuwbouwproject aan de Rubroekstraat in het Rotterdamse Crooswijk. In opdracht van ...

Havensteder is officieel gestart met de nieuwbouw van 22 sociale eengezinswoningen aan de Wiekstraat in het Oude Noorden van Rotterdam. De nieuwe woningen ...

Deze week is op feestelijke wijze het officiële startschot gegeven van een nieuwbouwproject aan de Vinkenstraat in de Rotterdamse wijk het Oude Noorden. In ...

Nieuwbouwwijzer.nl