Geen strafheffing overdrachtsbelasting

Geen strafheffing overdrachtsbelasting

Dankzij de inzet van brancheverenigingen VNO-NCW, Bouwend Nederland en NEPROM is het Besluit overdrachtsbelasting en omzetbelasting aangepast. Hiermee worden ongewenste fiscale effecten voorkomen.
Door de stijgende bouwkosten kunnen er in de vastgoedketen situaties ontstaan waarbij bouwprojecten onder de kostprijs worden (op)geleverd. Niet alle prijsstijgingen zijn namelijk door te berekenen aan de afnemers. Daarnaast worden niet alle inkopen al gedaan bij het sluiten van (koop/aanneem)overeenkomst.

Dit zou er in sommige gevallen -zoals bij gescheiden koop en aanneming- toe kunnen leiden, dat de Belastingdienst zich op het standpunt stelt, dat er sprake is van strafheffing overdrachtsbelasting. Voor zowel de ondernemer als de (particuliere) koper, leidt dit tot onwenselijke fiscale gevolgen en uiteindelijk tot prijsstijgingen.

VNO-NCW, Bouwend Nederland en NEPROM hebben daarom gezamenlijk, en met succes, om aanpassing van het Besluit overdrachtsbelasting en omzetbelasting gevraagd. De gewijzigde tekst die in relevante gevallen strafheffing overdrachtsbelasting voorkomt is 16 december gepubliceerd en is hier te vinden.

5/5 - (1 stemmen)
We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl