Gemeente Maassluis strijdt voor woningen voor middeninkomens in Wilgenrijk

Gemeente Maassluis strijdt voor woningen voor middeninkomens in Wilgenrijk

Er dreigt een juridisch conflict tussen de gemeente Maassluis en projectontwikkelaar Thunnissen. De gemeente eist van de projectontwikkelaar dat deze zich houdt aan de gemaakte afspraken over het bouwen van bereikbare woningen in Wilgenrijk.

Volgens wethouder Sjoerd Kuiper (Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting) is het helaas niet gelukt om de projectontwikkelaar in gesprekken ervan te overtuigen dat hij zich moet houden aan de gemaakte afspraken.

Voorwaarden

“De gemeenteraad van Maassluis heeft woningbouw in Wilgenrijk toegestaan onder een aantal voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat 25 procent van de woningen in het eerste bestemmingsplan voor het gebied ook voor mensen met lage- en middeninkomens betaalbaar is. Daarom hebben we afspraken gemaakt met gebiedsontwikkelaar Wilgenrijk over de bouw van sociale huur- en betaalbare koopwoningen, die deze afspraken heeft doorgelegd op Thunnissen, die een aantal deelplannen in het gebied ontwikkelt. Helaas worden deze afspraken niet nagekomen en dreigen de betaalbare koopwoningen er niet te komen”, zegt de wethouder.

Woningen voor iedereen

Maassluis streeft naar gemengde wijken met goede en bereikbare woningen voor iedereen. “Daarover hebben wij afspraken gemaakt met de betrokken ontwikkelaars. op grond waarvan de verplichting bestaat om die betaalbare woningen te bouwen”, legt Kuiper uit. “Thunnissen moet daarom in Wilgenrijk naast dure woningen ook 144 sociale huurwoningen, 101 middeldure huurwoningen en 43 betaalbare koopwoningen bouwen met een v.o.n. koopprijs van maximaal 239.000 euro.”

Niet volgens afspraak

Aan die laatste voorwaarde houdt de bouwer zich niet. Kuiper: “Nadat het verkoopproces werd gestart, bleek dat Thunnissen woningen bouwt van 336.000 euro v.o.n.. Kopers betalen bij de aankoop 239.000 euro, maar bij verkoop van de woning moeten zij, indien de woning een aantal jaar later in waarde is gestegen, nog een uitgestelde betaling aan Thunnissen doen van 97.000 euro én 35 procent over de eventueel nog verdere waardestijging. Dat is niet volgens de afspraak die is gemaakt voor het bereikbare segment. We hebben Thunnissen laten weten dat hen niets in de weg staat om deze woningen te bouwen, maar dat ze niet meetellen als bereikbare koopwoningen zoals ze die moeten bouwen volgens het contract. Die woningen zullen dus elders in Wilgenrijk gebouwd moeten worden.”

Afspraken nakomen

De kwestie dreigt nu voor de rechter te komen, omdat Thunnissen vanwege het standpunt van de gemeente niet langer koopovereenkomsten wil sluiten met reeds geselecteerde kandidaat kopers en de bouw van de woningen niet wil starten. “Wij betreuren het dat Thunnissen voor deze weg kiest. De woningnood is enorm. Vooral mensen met een middeninkomen trekken vaak aan het kortste eind. Daarom willen wij voldoende betaalbare woningen in onze bouwprojecten en maken daarover afspraken met bouwers en projectontwikkelaars. Wij verwachten dat iedereen die afspraken nakomt, ook Thunnissen”, benadrukt Kuiper.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl