Gemeente Tilburg: stop op omzettingsvergunningen voor kamerverhuur

Gemeente Tilburg: stop op omzettingsvergunningen voor kamerverhuur

Het college van de gemeente Tilburg heeft besloten per direct te stoppen met het afgeven van omzettingsvergunningen die de verhuur van eengezinswoningen voor kamerverhuur aan 3 of meer personen mogelijk maakt. Het college gaat het beleid op dit gebied samen met de gemeenteraad bekijken.

Reden voor het stopzetten is de toenemende druk op de schaarse woonruimtevooraad en het toenemende aantal meldingen over de leefbaarheid bij dit soort kamerverhuurpanden.

Schaarste aan woningen

“We zien een schaarste aan woningen in onze stad, ook in de betaalbare koopsector. Tegelijkertijd zien we dat de afgelopen maanden vele tientallen van deze woningen worden opgekocht en omgebouwd om vervolgens te worden verhuurd aan studenten en arbeidsmigranten. Dat is wat ons betreft een ongewenste ontwikkeling”, aldus wethouder Oscar Dusschooten (Wonen): “Bovendien legt verspreide kamerverhuur aan studenten en arbeidsmigranten een toenemende druk op de leefbaarheid in onze buurten en wijken. En dat terwijl we juist voor deze groepen meer collectieve vormen van huisvesting via nieuwbouw en hergebruik van panden op beter geschikte locaties mogelijk maken.”

Om aanvragen voor nieuwe omzettingsvergunningen per direct te kunnen weigeren, stelt het college de nieuwe ‘Beleidsregel Huisvestingsverordening Tilburg 2020’ vast en trekt gelijker tijd de ‘Beleidsregels Huisvestingsverordening Tilburg 2020’ in, zoals vastgesteld door het college op 1 juli 2020.

Toenemende druk

Deze nieuwe beleidsregel luidt als volgt: ‘Een omzettingsvergunning zal leiden tot een ongewenste toenemende druk op de schaarse woonruimtevoorraad en een onaanvaardbare inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu in de omgeving van het betreffende pand, wanneer drie of meer personen van verschillende huishoudens samen in een zelfstandige woonruimte wonen. Alle aanvragen voor een omzettingsvergunning voor het wijzigen van een zelfstandige woonruimte naar meerdere onzelfstandige wooneenheden worden daarom geweigerd om de schaarse zelfstandige woonruimtevoorraad te behouden en om onaanvaardbare inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu in de omgeving van het betreffende pand te voorkomen.’

Aanvragen voor omzettingsvergunningen waarvan de aanvraag al in behandeling is genomen, worden nog wel beoordeeld op basis van het eerdere beleid.

gmb-2020-249047
Rate this post

Tags:

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl