Grootste stijging ooit in aantal miljoenenwoningen

Grootste stijging ooit in aantal miljoenenwoningen

Het aantal miljoenenwoningen is in 2020 fors toegenomen. Eind 2019 waren circa 60.000 woningen Nederland een miljoen of meer waard. Een jaar later telt Nederland maar liefst 84.400 miljoenenwoningen. Dit is een stijging van meer dan 40%. Dat blijkt uit onderzoek van het Calcasa Jaarverslag 2020 Miljoenenwoningen.

Nog niet eerder was de toename van het aantal miljoenenwoningen in één jaar zo groot als het afgelopen jaar. Opvallend is dat het aantal miljoenenwoningen met name in de grote steden buiten de Randstand steeg. Waar in Amsterdam en Rotterdam het aantal miljoenenwoningen met zo’n 20% toenam, nam dit aantal in steden als Zwolle, Tilburg en Eindhoven met meer dan 70% toe.

Voorraad miljoenenwoningen

Het aantal miljoenenwoningen is al zeven jaar op rij toegenomen. Hadden eind 2013 nog 14.360 woningen een waarde van boven de miljoen, eind 2020 was dit aantal vervijfvoudigd tot ruim 84.400 woningen. Onderstaande grafiek toont de jaarlijkse stijging van het aantal miljoenenwoningen. Na de piek in 2017, toen er 35% meer miljoenenwoningen bij kwamen ten opzichte van het jaar ervoor, steeg het aantal miljoenenwoningen de twee jaren erop minder hard. De stijging van meer dan 40% in 2020 is daarmee de grootste sinds Calcasa onderzoek doet naar miljoenenwoningen.

De belangrijkste oorzaak voor deze toename is de algemene huizenprijsontwikkeling in Nederland. Calcasa berichtte eerder al over de huizenprijsstijging van 10% in 2020 in Nederland. De huizenprijzen lagen eind 2020 ongeveer 60% hoger dan eind 2013. Dit heeft tot logisch gevolg dat meer woningen de grens van 1 miljoen euro zijn gepasseerd. In Nederland is 1,91% van de koopwoningvoorraad inmiddels een miljoenenwoning. Eind 2019 was dit nog 1,36%.

Forse toename miljoenenwoningen buiten de Randstad

In de vier grote steden zijn twee patronen waarneembaar. In Amsterdam en Rotterdam steeg het aantal miljoenenwoningen in 2020 relatief weinig (circa 20%). Daarentegen nam het aantal miljoenenwoningen in Den Haag en Utrecht met circa 50% aanzienlijk toe. Ook in andere steden in de Randstad zijn er flink wat miljoenenwoningen bijgekomen. Blikvangers zijn Zoetermeer (+79%), Dordrecht (+65%) en Leiden (+63%). Maar het zijn vooral de steden buiten de Randstad die de hoogste groeipercentages laten zien. Zo nam in Zwolle het aantal miljoenenwoningen met 92% toe en zijn er in Tilburg en Eindhoven meer dan 70% miljoenenwoningen bijgekomen. In Leeuwarden en Lelystad is zelfs meer dan een verdubbeling opgetreden, maar daar ligt het aantal miljoenenwoningen nog erg laag, waardoor het percentage wat vertekend is.

Aantal miljoenenwoningen in Zwolle bijna verdubbeld

Buiten de Randstad valt Zwolle op als miljoenenwoningenstad. Het aantal miljoenenwoningen is hier het afgelopen jaar met een groeicijfer van 92% bijna verdubbeld. Dit is in lijn met de trend van forse prijsstijgingen in de meer provinciale steden, waar Calcasa in het derde kwartaal van 2020 over schreef. De meeste van deze woningen zijn te vinden in de buurt Brinkhoek; hier verdubbelde het aantal miljoenenwoningen in 2020. Het jaar daarvoor was Binnenstad-Zuid nog dé miljoenenbuurt, maar daar was de ontwikkeling in 2020 minder groot. Andere buurten waar een verdubbeling van het aantal miljoenenwoningen heeft plaatsgevonden, zijn Veldhoek en Katerveer-Engelse Werk. Straten met veel miljoenenwoningen zijn Ter Pelwijkpark en de Kuyerhuislaan.

Gemiddeld 180 m2 voor 1 miljoen euro

Een gevolg van de prijsstijgingen is dat er voor een miljoenwoning dus meer betaald moet worden per m2 dan in het verleden. Sterker nog, de vierkante meterprijs ligt op een historisch hoog niveau. In 2020 is de gemiddelde vierkante meterprijs van een miljoenenwoning 6.220 euro, een stijging van 4,3% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit heeft tot gevolg dat men vandaag de dag gemiddeld 180m2 krijgt voor een miljoen euro. Ook hier zijn grote verschillen tussen steden waarneembaar. In Den Haag krijg je voor een miljoen euro gemiddeld 190m2 aan oppervlakte voor een woning. In Utrecht en Haarlem is dit ongeveer 165m2, maar in Amsterdam is dit slechts 120 m2.

Amsterdam

Amsterdam blijft wel de stad met veruit de meeste miljoenenwoningen. In onze hoofdstad zijn meer dan 14.000 woningen te vinden met een waarde van boven een miljoen, een toename van 21% ten opzichte van 2019. Dit betekent dat 1 op de 10 koopwoningen in Amsterdam inmiddels een miljoenwoning is. Lang hoef je in de Amsterdamse binnenstad dus niet te zoeken naar een miljoenenwoning; alleen al op de Keizersgracht staan meer dan 500 van dit soort woningen. Ook andere straten binnen de grachtengordel, zoals de Prinsengracht en de Herengracht, tellen meer dan 290 miljoenenwoningen. De straat met procentueel de meeste miljoenwoningen in Amsterdam is te vinden op de Zuidas. Ruim 96% van de huizen in de Canneburg zijn miljoenenwoningen. De gemiddelde vierkante meterprijs in deze straat, ligt boven de 7.200 euro.

Den Haag

Zoals genoemd, is Den Haag sinds vorig jaar een groot aantal miljoenenwoningen rijker. Met name de buurten Waasdorp (+80%) en Vogelwijk (+108%) vallen op. Binnen de Vogelwijk zijn de woningen aan de Pauwenlaan en de Laan van Poot fors meer waard geworden. Een andere buurt die eruit springt in Den Haag is het Statenkwartier, dat nu zelfs in de landelijke top 3 buurten met de meeste miljoenenwoningen staat (na de Heemsteedse Dreef en Blaricum-Dorp). In het Statenkwartier heeft de Antonie Duykstraat de grootste stijging doorgemaakt. De Archipelbuurt en Belgisch Park bleven wat achter bij de rest van Den Haag; in deze buurten was de toename ‘slechts’ resp. 20% en 35%. In Den Haag zijn ook een aantal nieuwe straten met miljoenenwoningen ontstaan. De Roelofstraat, Van Beverningkstraat en Guirlande zijn van vrijwel geen miljoenenwoningen in 2019, naar meer dan 25 miljoenenwoningen in 2020 gegaan.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl