IVBN en NEPROM positief over contouren regulering middenhuur

IVBN en NEPROM positief over contouren regulering middenhuur

Na lange tijd van onrust heeft minister De Jonge meer duidelijkheid verschaft over de regulering van de middenhuur.
​Minister De Jonge heeft aangekondigd de regulering van de middenhuur zodanig vorm te geven dat er meer huurwoningen in het middensegment beschikbaar komen en dat tegelijkertijd projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers gestimuleerd worden door te bouwen en te verduurzamen. Hiermee biedt de bewindsman de gevraagde duidelijkheid aan marktpartijen.

IVBN en NEPROM hadden De Jonge al voor de zomer laten weten dat de onduidelijkheid over de regulering van de middenhuur tot veel onrust bij investeerders en ontwikkelaars leidde en dat beleggers op grote schaal de huurwoningmarkt de rug toe dreigden te keren.

Woningmarkt gediend met stabiliteit

“Ontwikkelaars werden in de afgelopen maanden op grote schaal geconfronteerd met beleggers die niet langer bereid bleken om huurwoningen af te nemen, omdat zij de negatieve consequenties vreesden van de huurregulering. Tal van binnenstedelijke nieuwbouwcomplexen dreigen daardoor niet gebouwd te kunnen worden, met alle nadelige gevolgen van dien voor de vele woningzoekenden. Wij zijn positief over de contouren van de regulering, zoals de minister die heeft geschetst en over zijn inzet om te komen tot lange termijn stabiliteit in beleid, wat essentieel is voor ontwikkelaars en beleggers”, zegt Jan Fokkema, directeur NEPROM.

Regulering gaat tot € 1000 huur per maand

“Door het WWS op belangrijke onderdelen te verbeteren en het huurprijsplafond op € 1000 per maand te leggen, moet het voor institutionele beleggers mogelijk blijven om in de Nederlandse woningmarkt te investeren. Onder meer nieuwe woonvormen voor starters en senioren zijn op dit moment keihard nodig. Daarnaast hebben het Rijk en verhuurders de gezamenlijke opgave om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Dat is voor huurders vanwege de sterk gestegen energielasten van groot belang. In november wordt de precieze invulling van de reguleringswet verwacht en daar kijken we met buitengewoon veel interesse naar uit”, aldus Judith Norbart, directeur IVBN.

Rijksregie en ruimte voor de markt zijn beide nodig

IVBN en NEPROM, beide nauw betrokken bij de Actieagenda Wonen die begin dit jaar werd gepubliceerd, hebben eerder al aangegeven de ambities van minister De Jonge en de regierol die hij neemt op de woningmarkt, te waarderen. De beide brancheverengingen zetten zich met hun leden al jarenlang in om kopers, huurders en woningzoekenden een leefbare en betaalbare woning en woonomgeving te bieden. Daarbij is volgens hen een regisserende Rijksoverheid een noodzakelijke voorwaarde, maar is het zaak voldoende ruimte aan de markt te laten om haar rol te kunnen vervullen.

Rate this post
We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl