Laat kaderrichtlijn water geen tweede stikstofdossier worden

Laat kaderrichtlijn water geen tweede stikstofdossier worden

Het gaat steeds beter met de Nederlandse waterkwaliteit. Na de ooievaar, de bever en de otter keren ook diverse vissoorten, zoals de steur, terug in onze wateren. “De waterkwaliteit verbetert, maar in plaats van daar blij mee te zijn, laten we ons met de Kaderrichtlijn Water (KRW) vangen in een tweede stikstofdossier. Want dat kan de KRW in al haar Europese strengheid, inclusief bijbehorende Brusselse regelzucht en boetedrift, zomaar worden”, aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga.

Voor het halen van deze KRW-doelen zullen opnieuw hardwerkende boeren de klos zijn. Bij hen worden, met nog strengere regels omtrent het mestbeleid, de duimschroeven verder aangedraaid. BVNL wil ook dat de regering watervervuiling uit andere landen mee laat wegen bij de doelstellingen van de KRW-richtlijn.

“Het is ons een doorn in het oog dat Nederland aan strenge richtlijnen over de waterkwaliteit moet voldoen, terwijl verontreinigd water uit het buitenland Nederland binnenstroomt”, zegt Van Haga, die wil dat er met dit gegeven rekening wordt gehouden.

Tekort drinkwater aanpakken

BVNL maakt zich zorgen over het dreigende watertekort, waar het RIVM voor waarschuwt. ‘Er is nu actie nodig. Zonder maatregelen zullen er in 2030 in heel Nederland tekorten ontstaan,’ stelt het instituut.

Van Haga: “De vraag naar drinkwater zal door een combinatie van bevolkingsgroei en droogte in 2030 flink hoger zijn dan nu. Volgens berekeningen is er dan 1,4 miljard kubieke meter water nodig. Dat is 100 miljoen kubieke meter meer dan er in 2020 gewonnen werd.”

Waterbedrijf Vitens weigerde vorig jaar voor het eerst drinkwateraanvragen van bedrijven in Overijssel en Gelderland vanwege de onzekerheid om drinkwater te leveren. Als één van de redenen noemde de directeur van het waterbedrijf de bouw van een miljoen nieuwe woningen. “De bouw van deze woningen, die vooral worden gebouwd om immigratie te faciliteren, laat de drinkwaterbehoefte naar verwachting met 10 tot 15 procent toenemen. Waarom wordt er niks aan immigratie, de grootste aanjager van bevolkingsgroei, gedaan om de drinkwatervoorziening voor de nu aanwezige mensen op peil te houden?” vraagt Van Haga, die deze vragen morgen bij het Kamerdebat water zal inbrengen.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl