Ministerraad stemt in met vijftal gemeentelijke herindelingen

Ministerraad stemt in met vijftal gemeentelijke herindelingen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met vijf herindelingsvoorstellen. Het gaat om drie samenvoegingen in de provincie Noord-Holland en twee in de provincie Noord-Brabant: Amsterdam & Weesp, Beemster & Purmerend, Heerhugowaard & Langedijk, Landerd & Uden en het viertal Boxmeer, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis. Indien het parlement instemt met deze herindelingen, dan komt het aantal gemeenten in Nederland in 2022 op 345.

Toevoeging Weesp aan Amsterdam

Na verschillende pogingen om de bestuurskracht te versterken heeft Weesp, na een referendum in 2018, besloten samen te willen gaan met Amsterdam. In 2019 zijn beide gemeenten hiervoor al een ambtelijke fusie aangegaan en in 2022 willen beide gemeenten ook bestuurlijk samengaan. Het betreft een zogenaamde lichte samenvoeging, waarbij de gemeente Weesp wordt opgeheven en haar grondgebied wordt toegevoegd aan Amsterdam. De inwoners van Weesp kunnen straks een bestuurscommissie. Deze kan onder andere meebeslissen over de inrichting van de openbare ruimte, sociale basisvoorzieningen en het bevorderen van buurtinitiatieven.

Op verzoek van de gemeenten gaat deze herindeling niet in op 1 januari 2022, zoals gebruikelijk, maar op 24 maart van dat jaar. Hierdoor kunnen de herindelingsverkiezingen samenvallen met de reguliere (landelijke) raadsverkiezingen. De gemeenten verwachten dat dit bijdraagt aan een hogere opkomst, maar ook dat het stimulerend werkt op de reguliere gemeenteraadsverkiezingen.

Toevoeging Beemster aan Purmerend

Om het voorzieningenniveau voor de inwoners van Beemster op peil te houden, heeft de gemeente Beemster besloten een bestuurlijke fusie met de gemeente Purmerend aan te gaan. Sinds 2014 hadden beide gemeenten al een gezamenlijke ambtelijke organisatie, in 2022 volgt een bestuurlijke fusie. Het betreft een zogenaamde lichte samenvoeging, waarbij de gemeente Beemster wordt opgeheven en haar grondgebied wordt toegevoegd aan de gemeente Purmerend.

Nieuwe gemeente Dijk en Waard

Ter versterking van haar bestuurskracht heeft de gemeente Langedijk het initiatief genomen tot een samenvoeging met de gemeente Heerhugowaard. Gezamenlijk verwachten de gemeenten beter in staat te zijn om hun inwoners goede dienstverlening te bieden en een sterke samenwerkingspartner in de regio te zijn. Omdat een deel van de inwoners van de kernen Koedijk en St. Pancras ook een sterke oriëntatie heeft op de gemeente Alkmaar, wil de nieuwe gemeente voor deze kernen ‘grenzeloos besturen’. Samen met de gemeenten in de regio Alkmaar willen Heerhugowaard en Langedijk hiervoor een speciaal bestuurlijk arrangement uitwerken.

Nieuwe gemeente Maashorst

Om hun bestuurskracht te versterken en om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan regionale opgaven, kiezen de gemeenten Landerd en Uden ervoor om samen te gaan. De nieuwe gemeente Maashorst streeft na een groene gemeente te worden met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met zes sterke kernen rondom natuurgebied De Maashorst. Een gemeente die haar steentje kan bijdragen in de regio en zo goed voor haar inwoners kan zorgen.

Nieuwe gemeente Land van Cuijk

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en St Hubert en Sint Anthonis willen graag samengaan om als nieuwe gemeente Land van Cuijk de vitaliteit en het eigen karakter van de 29 kernen in de gemeente te versterken. Met hun gebundelde krachten zullen zij een krachtiger partner zijn in onder andere de regio en voor de provincie en het Rijk. Op die manier zijn zij beter in staat de belangen van hun inwoners te behartigen en op langere termijn ook hun maatschappelijke opgaven te realiseren.

Raad van State

De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van de wetsvoorstellen en van de adviezen van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Als het parlement instemt met deze herindelingen, dan komt het aantal gemeenten in Nederland in 2022 op 345. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindelingen per 1 januari 2022, met uitzondering van de toevoeging van Weesp aan Amsterdam

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl