Nederlandse vastgoedbeleggingen laten herstel zien in tweede helft van 2021

Nederlandse vastgoedbeleggingen laten herstel zien in tweede helft van 2021

Nu de economie weer opent, ziet CBRE dat beleggers weer volop interesse tonen in vastgoed. Ondanks de rustige eerste helft van het jaar, verwacht de internationale vastgoedadviseur dat de activiteit op de markt de tweede helft van jaar flink aantrekt, waardoor het totale beleggingsvolume van 2021 op 17 miljard euro zal uitkomen.

“Deze verwachting baseren wij enerzijds op de vollopende transactiepijplijn en anderzijds op de ontwikkelingen in de vastgoedmarkten van onze buurlanden, waar duidelijk herstel zichtbaar is,” aldus Erik Langens, Executive Director Capital Markets bij CBRE. Beleggingen in heel Europa stegen in het tweede kwartaal met 45% vergeleken met Q2 2020. Dit komt met name door toegenomen activiteit in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Herstel kantorenmarkt

De dynamiek in de kantorenmarkt neemt toe, blijkt onder andere uit het aantal bedrijven dat kantoorruimte zoekt in Amsterdam. “Nu de meeste onzekerheid uit de verhuurmarkt van kantoren is, komen beleggers in deze sector weer in beweging. Bedrijven kijken vooruit en denken na over hun toekomstige manier van hybride werken en terugkeer naar kantoor. Daarnaast zien we dat de leegstand in Amsterdam niet verder oploopt en worden grote kantorenbeleggingen naar de markt gebracht, wat de komende maanden tot transacties leidt,” licht Erik Langens toe.

Woningmarkt en retail

Beleggingen in de woningmarkt blijven de komende tijd langzaam oplopen, na een tijdelijke dip als gevolg van de overdrachtsbelasting. “Het huidige volume wordt met name gedreven door nieuwbouwtransacties, terwijl grote portefeuilledeals achterblijven op de niveaus die we in de afgelopen jaren hebben gezien. Desondanks blijft de woningsector ook dit jaar de grootste sector,” vertelt Thomas Westerhof, Head of Residential bij CBRE.

In winkelvastgoed is een nieuwe dynamiek ontstaan, wat de toon zet voor de komende tijd. “Er is een ongekende vraag naar convenience driven retail. Winkelvastgoed blijft een liquide markt, met een zeer actieve groep kopers die de expertise hebben om in deze uitdagende markt rendement te maken,” aldus Lodewijk Buijs, Senior Director Retail.

Sterke sectoren

De logistieke sector blijft enorm sterk presteren. Afgelopen half jaar werd er 1,8 miljard euro belegd, 17% meer dan in de eerste helft van 2020. Daarnaast zoeken beleggers steeds vaker de nichemarkten op. “Operationeel vastgoed, waaronder datacenters en laboratoria zullen dit jaar substantieel onderdeel uitmaken van het totaal,” zegt Langens.

Groei in Europa

Ook in het buitenland is het herstel van de markt zichtbaar. Zo groeien kantoorbeleggingen weer in België, Duitsland, Italië, Ierland, Spanje en Scandinavië. De logistieke sector laat een sterk beeld zien in heel Europa: het beleggingsvolume steeg in het tweede kwartaal van 2021 met 93% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En in de Europese hotelmarkt wordt ook weer meer belegd, deze sector toont een stijging van 127% in het tweede kwartaal.

Inhaalslag tweede helft 2021

“Al met al betekent dit dat de markt de komende maanden een inhaalslag maakt. Het beleggingsvolume in de eerste helft van het jaar was 4,5 miljard euro, CBRE verwacht dat dit met twee sterke laatste kwartalen oploopt naar 17 miljard euro over heel 2021,” concludeert Erik Langens.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl