Nieuwbouwprojecten op Rotterdam Zuid zorgen voor verbeterde doorstroming bestaande stellen en gezinnen

Nieuwbouwprojecten op Rotterdam Zuid zorgen voor verbeterde doorstroming bestaande stellen en gezinnen

Het merendeel van de bewoners van nieuwbouwprojecten op Rotterdam Zuid komt uit het stadsdeel zelf blijkt uit onderzoek van de gemeente Rotterdam. Deze zogenoemde doorstromers en sociale stijgers zijn belangrijk voor de sociale cohesie van de wijken en het economische draagvlak van voorzieningen. Ook bestaat een deel van de nieuwe bewoners uit oud-Rotterdammers die terugkeren naar hun oude stad vanuit de buurtgemeenten.

,,Ik ben blij met de kentering dat er op er Zuid een meer gevarieerd woningaanbod met goede voorzieningen is gekomen. Sociale stijgers vasthouden lukte lange tijd niet. Mensen die meer ruimte wilde voor gezinsuitbreiding of die aan een andere woning toe waren trokken de stad uit naar Barendrecht of Lansingerland, omdat ze geen geschikte woning konden vinden’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

Dat was voor deze groep niet altijd een makkelijke keuze. Veel mensen zijn gehecht aan hun  oude wijk, hebben er een sociaal leven of familie naast de deur. Met verhuizing komt de sociale cohesie van een wijk onder druk te staan. Het betekende verder dat de draagkracht van deze Rotterdammers verloren ging voor de wijk en voor de stad.

Steeds meer wooncarrière op zuid

De gemeente heeft daarom in de Woonvisie opgenomen dat de stadswijken op Zuid beter in balans moeten komen door het bouwen van grotere woningen in verschillende  prijssegmenten. Een analyse van nieuwbouwprojecten in zeven focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) waar de eerste bewoners zijn komen wonen tussen 2014 en 2018 laat zien dat de nieuwe bewoners voor een groot deel uit vergelijkbare wijken komen.

Uit de analyse blijkt ook dat de bewoners van nieuwbouwprojecten vaak kleinere en goedkopere woningen achterlaten. Zij maken dus wooncarriere: de grootte van de woning neemt toe net zoals de waarde van de woning. Daarmee is het gelukt om sociale stijgers voor Zuid te behouden.

Ook blijkt dat de nieuwbouwprojecten voor een deel oud-Rotterdammers aantrekken die voorheen buiten Rotterdam woonden. Zij maken een bewuste keuze om weer terug te keren naar de stad.

Van de bewoners in nieuwbouw in de focuswijken van Feijenoord komt circa 65 procent uit de focuswijken van Feijenoord en Charlois (respectievelijk 58 procent en circa 7 procent). Van de bewoners in nieuwbouw Rotterdam in de focuswijken in Charlois komt circa 59 procent uit de focuswijken van Feijenoord en Charlois (respectievelijk circa 10 procent en circa 49 procent).

Wethouder Richard Moti (Werk&Inkomen, NPRZ): ,,Het is heel mooi dat veel bewoners van Zuid zelf kunnen profiteren van de nieuwbouwprojecten. Dat is ook precies waarom we het NPRZ programma zijn gestart, om het leven van Rotterdammers op Zuid beter te maken. Met het programma zorgen we ervoor dat mensen de kans krijgen om sociale stijgers te worden. We investeren in onderwijs en in werk. Als mensen het dan beter krijgen, kunnen ze nu ook op Zuid een betere woning krijgen en er blijven wonen. Dat is een goede ontwikkeling.”

Sociale stijgers

Het vasthouden van sociale stijgers is een belangrijke doelstelling van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Dit programma wil ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. NPRZ heeft drie hoofdpijlers school, werk en wonen.

In het onderzoek van de gemeente Rotterdam is een sociale stijger iemand die een meer dan evenredige inkomensontwikkeling doormaakt. Ook mensen die van een uitkeringssituatie naar inkomen uit werk gaan zijn meegerekend. Uit de analyse blijkt dat er in de focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) meer dan 8.160 mensen in de groep sociale stijgers vallen, een percentage van 27 procent. De focuswijken zijn Feijenoord, Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Oud-Charlois en Carnisse.

 

Foto Iris van den Broek

Rate this post
We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl