Senioren vragen om de spotlights op de woningmarkt

Senioren vragen om de spotlights op de woningmarkt

Deze week lanceerde gebiedsontwikkelaar AM het onderzoek naar de woon- en verhuiswensen van actieve senioren in de leeftijd van 55 tot 75 jaar met de titel, ‘Blijven of een volgende stap?’. Ondanks de toename van in totaal 156.000 huishoudens in 2035, zijn de actieve senioren nog steeds onderbelicht op de woningmarkt. Het onderzoek pleit voor meer aandacht voor deze diverse groep, waardoor er een betere afstemming tussen vraag en aanbod ontstaat. Het eerste exemplaar is door Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM, overhandigd aan Onno Hoes, voorzitter van De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM).

Ronald Huikeshoven:“Onze senioren maken nadrukkelijk deel uit van onze samenleving, maar zijn een vergeten groep op de woningmarkt. We willen deze groep in de spotlights zetten. Het onderzoek toont aan dat de groep senioren een zeer diverse groep mensen is met, afhankelijk van levensfase, specifieke woonwensen. Niet alleen qua sociaal-demografische kenmerken, maar ook naar leefstijl. AM speelt actief op deze behoefte in met onder meer het woonconcept De Stadsveteraan in het Amstelkwartier in Amsterdam. Met deze en nieuwe concepten dragen we bij aan het creëren van een inclusieve stad en samenleving, waarin iedereen ertoe doet.”

Onno Hoes, voorzitter NVM: “Er moet in de aankomende tien jaar een miljoen nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Een enorme opgave, waarbij de kwalitatieve invulling niet uit het oog mag worden verloren. Door ook de juiste woonproducten voor senioren te ontwikkelen, worden zij in staat gesteld te kiezen voor een passendere woning. Uit onderzoek van NVM is al eerder gebleken dat veel senioren bijvoorbeeld hun te grote (koop) woning zouden willen inruilen voor een kleinere (huur)woning. Het onderzoek van AM toont aan dat er concrete oplossingen zijn voor deze senioren door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor krijgt de doorstroom op de woningmarkt een belangrijke impuls wat cruciaal is om bij te dragen aan de acute vraag.”

Belangrijkste conclusies van het onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat de groep vanaf 65 jaar zeer divers is: iemand van net 65 jaar is niet hetzelfde als iemand van 95 jaar. Ook is de leeftijdgrens van 65 jaar achterhaald: 65-jarigen van nu zijn veelal hoger opgeleid, actiever, gezonder en vermogender dan hun leeftijdsgenoten van twintig jaar geleden. Door de stijgende levensverwachting kan, wil en doet men van alles – ook na de pensionering.Daarom is specifiek aandacht besteed aan de groep actieve senioren van 55 tot 75 jaar.

De groep actieve senioren is groot en groeiende. Een derde van de huishoudens in Nederland is op dit moment tussen de 55 en 75 jaar oud. In totaal komen er circa 156.000 huishoudens bij tot 2035. Deze groei vindt vooral plaats in de grote steden, waarbij ze zich veelal in een bijzondere levensfase bevinden met twee life-changing events: vaak gaan de kinderen het huis uit én is er zicht op pensionering. Dit zijn momenten waarop een volgende stap op de woningmarkt wordt overwogen, maar om deze verhuisgeneigdheid te effectueren moet er passend aanbod voorhanden zijn. Het onderzoek toont verder aan dat de verhuisbereidheid afneemt naarmate men ouder wordt. Vanaf 75 jaar is deze nagenoeg nihil.

De algemene woonwens van actieve senioren is een levensloopbestendige woning, ook wel Future Proof Ready woningen genoemd: een appartement of een grondgebonden woning met (de mogelijkheid voor) een traplift of slaap- en badkamer op de begane grond.

Van de actieve senioren die willen verhuizen, geeft 41% als reden dat de huidige woning te groot is. Ook geven actieve senioren aan dat ze vaak niet weten welke mogelijkheden er zijn. Verhuizen staat voor hen gelijk aan verhuizen naar een verzorgingstehuis, hetgeen allerminst het geval hoeft te zijn. Goede voorlichting, ook vanuit overheden, is daarom van belang.

AM & Senior Living

Het onderzoek roept daarom ook op om de verschillen in woonwensen van de verschillende leefstijlen van senioren te onderkennen en daar de woonconcepten verder op af te stemmen. AM ontwikkelt daarom meerdere woningen specifiek voor actieve ouderen. Bijvoorbeeld De Stadsveteraan, in samenwerking met Woonzorg Nederland en Heren 5 architecten. Dit project in het Amstelkwartier in Amsterdam richt zich op actieve ouderen die met elkaar leven en gemeenschappelijke ruimtes delen. De ouderen wonen niet alleen, maar samen in Amsterdam. Samen met één of twee vrienden of zelfstandig. Ze wonen compact en delen de ruime kookstudio, de tuin, de lobby, de sportclub, de brede galerij.

Een ander voorbeeld is het Landscronerhof in Weesp (zie foto). Dit project bestaat uit twee herenhuizen en acht hofwoningen. De hofwoningen zijn flexibel in te delen, afhankelijk van de behoefte of levensfase van de koper. De woning is standaard voorzien van een keuken en een ruime woonkamer op de begane grond en twee slaapkamers op de eerste verdieping. Voor minder mobiele bewoners bestaat de mogelijkheid een traplift te installeren of om de woonkamer, de keuken én een slaap- en badkamer beneden te realiseren. De twee herenhuizen liggen tegenover elkaar en vormen de entree naar het Landscronerhof. Deze ruime familiehuizen hebben een royale open leefkeuken en woonkamer.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl