Uniek FSC-consortium gaat voor 15% houtbouw in sociale woningbouw in 2026

Uniek FSC-consortium gaat voor 15% houtbouw in sociale woningbouw in 2026

Dankzij de toekenning van een Europese subsidie (EU LIFE) start een FSC-consortium op 1 september 2021 een omvangrijk project om houtbouw in sociale woningbouw in Nederland en Denemarken een flinke impuls te geven.

Doelstelling is dat in 2026 in Nederland 15% van de woningen in die sector met houtbouw wordt gerealiseerd. Het project wordt uitgevoerd door FSC Nederland, FSC Denemarken, Lister Buildings, TBI Woonlab, Centrum Hout, TU Delft, Via University en een groep van negen woningcorporaties. Precious Forest Foundation zorgt voor extra financiële ondersteuning van het project.

Prachtige kans

Arjan Alkema, adjunct-directeur van FSC Nederland: “We zijn blij met de toekenning van de subsidie. Het project is een prachtige kans om samen met een mooie groep partners grote stappen te zetten met de verantwoorde toepassing van hout. Op die manier kan de bouwsector verder verduurzamen op het gebied van klimaat en circulariteit. De vraag naar gecertificeerd hout zal bovendien verder toenemen en daarmee stimuleert dit project ook duurzaam bosbeheer, dus herstel en behoud van bossen wereldwijd.”

Samenwerking met de praktijk

Om de projectdoelstelling te realiseren maakt FSC gebruik van de kennis en kunde van koplopers in de bouwsector, zoals van TBI Woonlab. Rudy van Gurp, hoofd TBI Woonlab: “Het project past heel goed bij de expertise en ambities van TBI Woonlab. We zijn een innovatielab speciaal gericht op wonen, en zien een prachtige uitdaging om bouwen met hout in de sociale woningbouw een flinke stimulans te geven.”

Ook Lister Buildings is partner in het project. Stefan van den Brink, CEO Lister Buildings: “Lister Buildings behoort tot de jongste generatie, innovatieve vastgoedorganisaties. Wij realiseren circulaire, gezonde en slimme voornamelijk houten woongebouwen. Deze samenwerking past dan ook uitstekend in onze ambitie van verduurzaming en versnelling van de woningbouwmarkt.”

Naast genoemde bedrijven brengen ook TU Delft en Centrum Hout expertise in om de projectambities te realiseren. Tenslotte wordt een groep van negen woningcorporaties betrokken die meedenken en –doen om opdrachtgevers in de sociale woningbouw klaar te stomen voor de omslag richting houtbouw.

Uiteenlopende activiteiten

Het project omvat uiteenlopende activiteiten die de komende vijf jaar met genoemde partners worden uitgevoerd. Die lopen uiteen van het verbeteren van de positie van hout als bouwmateriaal in wet- en regelgeving tot kennisvergroting over houtbouw bij opdrachtgevers zoals woningcorporaties, maar ook binnen bouwkundeopleidingen. LCA’s van houten bouwonderdelen worden geactualiseerd en tools worden ontwikkeld om de kosten en klimaatwinst van houtbouw beter in kaart te brengen.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl