VNG: Rapport bevestigt dat woningcorporaties als citroen worden uitgeknepen

VNG: Rapport bevestigt dat woningcorporaties als citroen worden uitgeknepen

De ministeries van BZK, Financiën, EZK en Aedes hebben gezamenlijk onderzocht of woningcorporaties hun maatschappelijke opgaven nog kunnen oppakken. De conclusie is kraakhelder: de corporatiesector kan de maatschappelijke opgaven waar hij voor staat bij lange na niet aan.

De VNG wees er vorige maand al op dat door de verhuurderheffing en andere fiscale maatregelen corporaties financieel tekortkomen. De verhuurderheffing moet daarom worden afgeschaft. Het is nu aan de politiek om maatregelen te nemen die het tij kunnen keren.

Het financiële tekort speelt bij vrijwel alle corporaties. Het snelst komen de regio’s Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam in de gevarenzone. De Metropoolregio Amsterdam stevent af op een tekort in 2035 van circa € 7 miljard.

De 2 maatschappelijke opgaven die de meeste investeringen van corporaties vergen, zijn het huisvesten van de mensen in een sociale huurwoning en het verduurzamen en aardgasvrij maken van de woningvoorraad.

Rate this post
We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl