Online scheiden, waarom wordt er steeds vaker gebruik van gemaakt?

Online scheiden, waarom wordt er steeds vaker gebruik van gemaakt?

Scheiden is geen beslissing die je van de ene op andere dag maakt. Hier gaat vaak een heel proces aan vooraf. Wanneer beide partners geen toekomst meer zien in hun huwelijk, is de keus uiteindelijk bijna altijd scheiden. Wanneer beide partners hierachter staan is een snelle en gemakkelijke scheiding wel de voorkeur. Dit is een van de redenen waarom er steeds meer gekozen wordt voor online scheiden. Anno 2020 hebben we dan ook technische mogelijkheden om dit te realiseren. Of hier gebruik van gemaakt wordt, hangt van de partners af.

De afgelopen jaren is er op het gebied van scheiden heel veel verandert. Niet alleen het het aantal scheidingen zijn toegenomen, maar ook de manieren van de scheiding regelen zijn verandert. Tegenwoordig zijn hier vele keuzes in te maken die binnen onze digitale tijdperk passen. Bij online scheiden regelen jullie de scheiding helemaal zelf, en maken alleen gebruik van juridische ondersteuning om het verzoek voor echtscheiding bij de rechtbank in te dienen.

Wat zijn de kosten van een echtscheiding?

De kosten die een echtscheiding met zich meebrengen hangen samen met de hoeveelheid juridische ondersteuning jullie nodig hebben. Vroeger was dit anders, zodra de scheiding besloten was, kon alleen een advocaat de belangen van de ex-partners vertegenwoordigen. Het was dan ook verplicht op beide een eigen advocaat te hebben, dit bracht uiteraard hele hoge kosten met zich mee. Zeker in het geval er geen overeenstemming over de scheiding ontstond.
Bovenstaande beschrijving is tot op de dag van vandaag nog altijd mogelijk. Deze vorm van scheiden is nodig, op het moment dat beide partners niet meer gezamenlijk de afspraken rondom de scheiding kunnen maken. Het gevolg hiervan zijn de oplopende hoge kosten.

Wanneer gebruikt je mediation?

Zijn jullie als (ex)partners nog wel met elkaar in gesprek, dan kunnen jullie gebruik maken van mediation tijdens de scheiding. Mediation is een scheiding met een neutraal karakter, en wordt ook wel echtscheidingsbemiddeling genoemd.

Wanneer jullie gebruik maken van een mediator, heeft de mediator een onafhankelijke rol als gespreksbegeleiding bij het maken van afspraken tussen beide (ex)partners. De afspraken die gemaakt zullen moeten worden hebben betrekking op de verdeling van jullie gezamenlijke bezittingen en schulden, en indien jullie samen kinderen hebben dan wordt het ouderschapsplan ook gezamenlijk opgezet. Een mediator zal nooit zijn of haar eigen mening geven of jullie veroordelen op de situatie, en is enkel en alleen iemand die de rol van gespreksleider op zich neemt. Jullie kunnen een mediator zien als iemand die bemiddeld in jullie scheiding en goed op de hoogte is van alles wat bij een scheiding komt kijken.

Veel (ex)partners maken gebruik van een mediator voor de kennis die hij of zij bezit rondom de scheiding. In deze gevallen gaat het dan niet om de bemiddeling tussen beide partijen.

Online scheiden

Naast het gebruik maken van mediation voor de kennis is er tegenwoordig ook online scheiden. Hierbij kunt u de kennis van de mediator zelf online opzoeken en voert u daarnaast de gehele scheiding zelf uit. Bij online scheiding krijgt je alle benodigde documenten zoals een template voor het echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan. Daarnaast zijn er handleidingen en antwoorden op specifieke vragen makkelijk te verkrijgen. Door deze mogelijkheden is er een weg vrij voor online scheiden. (ex)partners kunnen bij online scheiden volledig zelfvoorzienend zijn, tot aan het indienen van de scheiding bij de rechtbank. Dit is namelijk nog altijd verplicht om door een advocaat te laten indienen. Doordat er bij online scheiden bijna geen juridische ondersteuning komt kijken blijven de kost een stuk lager dan bij de oude traditionele scheiding zoals hierboven benoemd, dan wel bij mediation.

Binnen online scheiden zijn er ook nog diverse mogelijkheden. (ex)partners kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om het gehele proces tot indienen zelf te regelen of om nog een nacontrole te laten uitvoeren nog voor het indienen. In dit geval spreken we van online mediation. Beide vormen van online scheiden hebben andere kosten.

Wat zijn de stappen bij online scheiden.

Bij online scheiden zijn er eigenlijk 4 stappen te belopen om de scheiding af te ronden;

  • Stap 1: Jullie zullen je moeten laten informeren naar een geschikte juridische partner op het gebied van online scheiden.
  • Stap 2: Jullie worden begeleid bij het invullen van de echtscheidingsconvenant, hierin komen al jullie gemaakte afspraken te staan die te maken hebben met de scheiding. Hebben jullie gezamenlijke kinderen dan zal er ook begeleiding zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan.
  • Stap 3: De opgestelde documenten worden naar de rechtbank doorgezet.
  • Stap 4: Jullie worden begeleid bij het afhandelen van de scheiding en het inschrijven van de scheiding bij de gemeente.

Waarom is online scheiden zo populair aan het worden?

Zoals jullie hierboven hebben gelezen, wordt er steeds vaker gekozen voor online scheiden. Er zitten tenslotte best een hoop voordelen aan online scheiden. Doordat alles online plaatsvindt, is dit een moderne manier van scheiden die een hoop vrijheid biedt in het regelen. Jullie hoeven tenslotte niet naar afspraken met advocaten en/of mediators. Naast deze vrijheid zijn de kosten ook veel gunstiger. Hierdoor houden jullie allebei veel meer geld voor een nieuwe woning, zoals via Nieuwbouwwijzer.nl is te vinden of juist bestaande bouw.

Uiteraard is niet voor iedereen mogelijk om online te scheiden, denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij jullie het totaal niet eens kunnen worden over de afspraken. In dat geval is het mogelijk om van online scheiden over te stappen naar mediation. Uiteraard komen hier wel extra kosten bij kijken maar jullie scheiding zal uiteindelijk wel geregeld zijn. Indien jullie een echtscheidingsadvocaat in de hand moeten nemen omdat jullie in een vechtscheiding terecht komen dan lopen de kosten nog meer op. In dit scenario moeten jullie denken aan een uurtarief van de advocaat vanaf € 100,- per uur exclusief btw en kantoorkosten. En aan een uur advocaat hulp heeft u niet genoeg, de kosten kunnen dus oplopen tot in de duizenden euro’s.

Waar betaalt u voor bij online scheiden?

Bij online scheiden hoeft u niet voor de dure kantoorkosten op te draaien. De kosten zitten hierbij in;

  • de diensten die de aanbieder u biedt voor online scheiden
  • advocaatkosten, dit zijn niet de hoge kosten als hierboven benoemd maar enkel voor het indienen van de documenten bij de rechtbank
  • de griffierechten die de rechtbank rekent voor het indienen van het scheidingsverzoek

U ziet dus dat de kosten vrij beperkt blijven, wanneer u samen zo veel mogelijk regelt.

De voordelen van online scheiden

Naast het feit dat online scheiden financieel veel gunstiger is zitten er ook nuttige voordelen aan. Jullie kunnen bijvoorbeeld het eigen tempo bepalen bij de scheiding, er is geen deadline aan verbonden en het regelen kan plaatsvinden waar dan ook ter wereld. Zit u beide in het buitenland dan hoeft dit geen problemen te veroorzaken.
Daarnaast zijn er mogelijkheden om gratis te scheiden, dit kan wanneer jullie op basis van jullie inkomen recht hebben op subsidie. Mocht er spoed zijn met de scheiding dan is dit online ook mogelijk.

Online scheiden

Zijn jullie van plan om de scheiding zelf online te regelen? Met een scheiding in goed overleg voorkom je conflict, gedoe, stress en een vechtscheiding. Bovendien is Online scheiden veel goedkoper en sneller geregeld.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl