Rijk kent Schiedam ruim 18 miljoen toe voor woonlocatie Schieveste

Rijk kent Schiedam ruim 18 miljoen toe voor woonlocatie Schieveste

De gemeente Schiedam krijgt een bijdrage van 18,05 miljoen euro van het Rijk. “Hiermee kunnen wij Schieveste als woonlocatie geschikt maken, zodat de bouw van 3.000 woningen sneller mogelijk wordt”, stelt wethouder Fahid Minhas (Bouwen & Wonen). Vandaag maakte het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend dat de Schiedamse aanvraag is gehonoreerd. Dit geld komt uit de regeling voor de Woningbouwimpuls. Dit Rijksprogramma richt zich specifiek op projecten zoals Schieveste, waarbij op korte termijn zoveel mogelijk duurzaam betaalbare woningen worden gerealiseerd.

Het aanbod aan vooral betaalbare woningen blijft achter in Nederland. Reden voor het kabinet om in totaal 1 miljard euro uit te trekken om zo de woningbouw aan te jagen. Wethouder Fahid Minhas is bijzonder blij met de rijksbijdrage die nu aan Schiedam is toegekend. Er blijkt uit dat Schieveste goed is herkend als voorbeeld van binnenstedelijk wonen op een OV-knooppunt, met alle inpassingskwesties die dat voor een gemeente met zich meebrengt. “Met deze bijdrage uit de Woningbouwimpuls kan Schieveste binnen enkele jaren worden ontwikkeld tot een hoogwaardige, goed bereikbare woonlocatie met een groot aandeel betaalbare woningen.”

Met de 18,05 miljoen euro kan Schiedam zogenaamde ‘bovenplanse’ investeringen realiseren. Het gaat met name om geluidsmaatregelen bij het spoor en een onderdoorgang bij het spoor ter hoogte van de Boerhaavelaan. Beide maatregelen zijn nodig voor de ontwikkeling van Schieveste als woonlocatie. Bij goed bereikbare locaties als Schieveste zijn vrijwel altijd dergelijke investeringen nodig die niet of niet volledig uit een gebiedsontwikkeling zelf kunnen worden gefinancierd. De rijksbijdrage brengt de ontwikkeling van Schieveste als woningbouwlocatie weer een stap verder.

Cofinanciering

Nu de bijdrage van Binnenlandse Zaken is toegekend, zal de gemeenteraad zich binnen enkele maanden buigen over de vereiste gemeentelijke cofinanciering van eveneens 18,05 miljoen euro. Dan ligt er van het college een voorstel tot dekking van dit bedrag en is er ook meer zekerheid over de grondopbrengsten van Schieveste.

Voortvarende aanpak van het Rijk

Door de Woningbouwimpuls kunnen ruim 51.000 woningen binnen 27 projecten in Nederland worden gebouwd. De regeling moest overigens deels in de coronaperiode worden uitgewerkt bij het ministerie. Voor de voortvarende aanpak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de wethouder waardering. “Gemeenten konden in juli de aanvragen voor de eerste ronde indienen. Daarover is vervolgens in twee maanden besloten. Die voortvarendheid wensen we het Rijk ook toe bij de aanpak van bijvoorbeeld het Groei- en Herstelfonds.”

Rate this post

Tags:

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl