Taxateurs introduceren Bureauwaardering; een hybride taxatievorm

Taxateurs introduceren Bureauwaardering; een hybride taxatievorm

Brancheorganisaties NVM, Vastgoedpro en VBO lanceren per 1 juli 2021 een model Bureauwaardering, een nieuwe hybride taxatievorm.

De Bureauwaardering vervangt de huidige modelmatige waardebepaling, waar bancaire hypotheekverstrekkers nu in de daarvoor geschikte situaties gebruik van maken bij het verstrekken van een hypothecair krediet voor een woning. Het NRVT onderschrijft de door de brancheorganisaties geformuleerde standpunten en gaat deze inbedden in haar regelgeving.

Op 29 mei 2020 heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) de richtsnoeren over initiëring en monitoring van leningen vastgesteld. Door de richtsnoeren van de EBA is het per 30 juni 2021 voor bancaire hypotheekverstrekkers niet meer mogelijk om enkel en alleen -dus zonder taxateur- gebruik te maken van een dergelijk geautomatiseerd rapport.

De financiers hebben naar aanleiding hiervan verzocht te komen met een rapport op basis van een nieuwe waarderingsnorm, waarbij er wel een centrale rol voor de taxateur is, maar geen fysieke inspectie van het object plaatsvindt.

Bureauwaardering versus Model taxatierapport Woonruimte

Het model  Bureauwaardering gaat naast  het Model taxatierapport Woonruimte  bestaan. Het is geen vervanging. Een taxatie met een fysieke inspectie blijft de norm. Als een Bureauwaardering volstaat, hoeft er geen Model taxatierapport Woonruimte te worden opgesteld. De Bureauwaardering is  goedkoper en sneller. Niet elk object leent zich echter voor een Bureauwaardering. Hoe specifieker en unieker het object, hoe groter de kans dat een Model taxatierapport Woonruimte noodzakelijk is.

De Bureauwaardering kan alleen worden gebruikt voor ‘het verkrijgen of aanpassen van (hypothecaire) financiering’ waarbij de Loan-to-Value niet hoger is dan 90%.

Afspraken Bureauwaardering

De brancheorganisaties en het NRVT hebben o.a. het volgende afgesproken:

  • Per uit te brengen Bureauwaardering wordt uitgegaan van het opvragen van twee modelwaardes van verschillende leveranciers, waarbij de vereisten -waaraan elke modelwaarde moet voldoen- hieronder staan;
  • De brancheorganisaties verzoeken het NRVT een toezichtsysteem in te richten op modelwaardeleveranciers;
  • De overige van de in totaal veertien afspraken zijn hieronder te vinden.

De brancheorganisaties streven ernaar om de doorlooptijd voor het uitbrengen van de Bureauwaardering te beperken tot maximaal acht werkuren na ontvangst van een complete (digitale) aanvraag/acceptatie door de taxateur. Ook dit onderdeel wordt halfjaarlijks geëvalueerd.

 

Uitvalcriteria voor de Bureauwaardering

In de volgende situaties kan een taxateur geen Bureauwaardering uitbrengen:

1. De gekozen geldverstrekker staat geen Bureauwaardering toe;

2. Er is sprake van een nieuwbouwwoning (die nog niet is opgeleverd);

3. Er is sprake van een ander doel dan ‘het verkrijgen of aanpassen van (hypothecaire) financiering’;

4. Er is sprake van een verzoek van de opdrachtgever om ook een verbouwing mee te taxeren in een 2e marktwaarde met een bijzonder uitgangspunt; De taxateur kan wel de huidige situatie taxeren in een Bureauwaardering.

5. Er is geen sprake van volle eigendom bij de eigendomssituatie van het te taxeren object;

6. Het te taxeren object is een appartementsrecht;

7. Er is sprake van één van de volgende woningtypes:
a. Galerijflat
b. Portiekflat
c. Corridorflat
d. Maisonnette
e. Benedenwoning
f. Bovenwoning
g. Portiekwoning
h. Woonwagen / stacaravan
i. Woonwagenstandplaats / Stacaravanstandplaats
j. Woonboot
k. Ligplaats
l. Waterwoning
m. Woon-/winkelpand

8. Er is sprake van het taxeren van meerdere kadastrale percelen;

9. De opdrachtgever bewoont het getaxeerde object zelf niet of gaat het getaxeerde niet zelf bewonen;

10. De vraag ‘Is de taxatie voor een lening om de woning te kopen?’ is beantwoord met ‘ja’ en de opdrachtgever verklaart het volgende: ‘Bij de koop of de verkoop van de woning heb ik afspraken gemaakt die invloed kunnen hebben op de marktwaarde van de woning. Ik heb afgesproken dat ’

11. Er is sprake van een ‘verhoogd risico’ op funderingsschade na controle bij Fundermaps;

12. Er is sprake van een andere bestemming dan ‘wonen’ of ‘woongebied’ is of er is geen bestemmingsplaninformatie beschikbaar volgens de informatie van Ruimtelijkeplannen.nl;

13. Er is sprake van bodemverontreiniging die op de eigendomsinformatie is genoemd;

14. Nadat 2 modelmatige rapporten zijn opgevraagd bij de modelwaardeleveranciers blijkt dat geen enkel modelmatig rapport geleverd kan worden omdat de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van minimaal 90% met een maximale afwijking van 10%, zoals in de ‘Richtlijn verantwoord gebruik modelmatige taxaties’ niet wordt gehaald.

15. Er is sprake van een te leveren modelwaarde die hoger is dan het door de geselecteerde geldverstrekker vooraf vastgesteld bedrag (bijv. € 750.000, –).

Bureauwaardering 30-04-2021

bureauwaardering-30-04-2021

Bijlage 1 Bureauwaardering model rapportage

bijlage-1-bureauwaardering-model-rapportage
Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl