Capital Value: Transactievolume woningbeleggingsmarkt daalt met 51 procent in 2023

Capital Value: Transactievolume woningbeleggingsmarkt daalt met 51 procent in 2023

Het transactievolume op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt komt uit op 3,8 miljard euro, een daling van 51% ten opzichte van 2022. Van het totaal werd 2,27 miljard euro geïnvesteerd in nieuwbouw huurwoningen. Dit komt neer op circa 9.000 woningen en is een forse daling ten opzichte van het jaarlijks gemiddelde van 14.500 in de afgelopen 5 jaar. Door de gestegen rente en de onzekerheid over regulering van de woningmarkt lopen investeringen in nieuwbouw huurwoningen terug, met name onder internationale beleggers. De grootste investeerders in 2023 zijn woningcorporaties, maar ook zij halen hun doelstellingen niet. Om de komende twee jaar meer betaalbare huurwoningen te realiseren, zijn meer stimulerende maatregelen, zoals de Startbouwimpuls, nodig.

Transactievolume woningbeleggingsmarkt 3,8 miljard euro
Het transactievolume van 3,8 miljard euro in 2023 is een forse daling van 51% ten opzichte van de 7,6 miljard euro in 2022. De belangrijkste oorzaken voor de daling in de belangstelling van beleggers zijn de gestegen rente, waardoor woningbeleggingen vaak niet renderend zijn, en de onzekerheid over de regulering van de woningmarkt. Met name internationale beleggers zijn afwachtend. Hun aandeel in het transactievolume daalde van 27% in 2022 tot 11% in 2023. Het aandeel van woningcorporaties nam juist toe tot 37%, ten opzichte van 23% in 2022.

Aantal verkochte nieuwbouw huurwoningen daalt met 5.500

In 2023 is in totaal 2,27 miljard euro geïnvesteerd in nieuwbouw van huurwoningen. Dit is slechts voldoende voor circa 9.000 woningen. De investeringen in nieuwbouw nemen af: vorig jaar was dit nog 3,3 miljard euro. In de afgelopen 5 jaar werden er gemiddeld 14.500 nieuwbouw huurwoningen per jaar verkocht. Van de 9.000 woningen die van de investeringen in 2023 gebouwd kunnen worden, worden er 4.300 door corporaties gebouwd. Daarmee zijn de investeringen van corporaties in nieuwbouw huurwoningen groter dan ooit, maar niet voldoende. Corporaties streven ernaar in 28.100 woningen te bouwen in 2023 en 39.800 in 2024. Een belangrijke kanttekening is dat Capital Value alleen markttransacties van corporaties kan meten en dat de totale investeringen van corporaties in nieuwbouw waarschijnlijk hoger zijn dan de ruim 900 miljoen euro die in deze cijfers is meegenomen.

Nederlandse institutionele beleggers investeerden circa 670 miljoen euro in nieuwe huurwoningen, waarvoor circa 2.900 woningen kunnen worden gebouwd. Gemiddeld bouwden deze investeerders in de afgelopen vijf jaar circa 9.000 woningen per jaar. Ook de investeringen in nieuwbouw door internationale investeerders namen af. In 2022 investeerden zij nog circa 900 miljoen euro in nieuwbouw huurwoningen, in 2023 was dit slechts ruim 200 miljoen euro. Dit is geen goede ontwikkeling voor de woningmarkt omdat internationale beleggers vaak investeren in grotere projecten en daarmee complementair zijn aan Nederlandse investeerders.

Duidelijkheid over regulering en stimulerende maatregelen zijn nodig

Beleggers hebben duidelijkheid en voorspelbaarheid nodig over regulering. Door de val van het kabinet en de kritische uitspraken van de Raad van State over de Wet Betaalbare Huur en de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting blijft die duidelijkheid uit. Deze wetsvoorstellen hebben veel impact op de markt voor huurwoningen en maakt beleggers afwachtend. Duidelijkheid over de vorm en het moment waarop de regulering van kracht wordt is belangrijk om de woningbeleggingsmarkt aantrekkelijker te maken. Daarnaast helpen meer stimulerende maatregelen (zoals de Startbouwimpuls) of een verlaging van de overdrachtsbelasting op verhuurde woningen om meer investeringen op de woningmarkt op gang te brengen.

Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence bij Capital Value: “Het is zorgelijk dat het aantal investeringen in nieuwbouw huurwoningen terugloopt. Er zijn voldoende bouwplannen, maar om deze woningen daadwerkelijk te kunnen bouwen zijn meer stimulerende maatregelen nodig. Door de gestegen rente zijn veel plannen simpelweg niet haalbaar. Daarnaast is het voor institutionele beleggers van belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over mogelijke landelijke regulering zodat zij zekerheid krijgen voor een lange termijn. Het nieuwe kabinet moet alles in het werk stellen om het woningtekort niet verder te laten oplopen.”

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl