NVB: Banken pleiten voor behoud modelmatig taxeren

NVB: Banken pleiten voor behoud modelmatig taxeren
Nederlandse banken willen dat het in de toekomst mogelijk blijft om onder voorwaarden gebruik te maken van modelmatige taxaties bij aanvraag en wijziging van woninghypotheken. Volgens een nieuwe richtlijn van de Europese Bankenautoriteit (EBA) mag er vanaf 1 juni 2021 geen gebruik meer worden gemaakt van dit soort taxaties.

Voor de Nederlandse consument leidt dit tot hogere kosten en extra handelingen. Waar een consument nu tegen geringe kosten, binnen een paar uur, een automatisch (en betrouwbare) taxatiewaarde kan opvragen, komt er een extra processtap: een fysieke taxateur of een validatie door een bankmedewerker. Niet alleen nieuwe hypotheekaanvragen worden hierdoor geraakt, maar ook maatschappelijk wenselijke wijzigingen, zoals financiering van verduurzaming en het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek. Het zou daarom goed zijn als de Nederlandse toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gebruik maakt van de mogelijkheid om voor Nederland een uitzondering te bedingen.

Net als toezichthouders vinden banken betrouwbare waarderingen van cruciaal belang. Modelmatige taxaties zijn hiervoor een goede invulling, vanwege de objectiviteit en onafhankelijkheid van deze modellen. Modelmatig taxeren onmogelijk maken strookt niet met de trend van digitalisering, en zet de Nederlandse taxatiemarkt een paar stappen terug in de tijd.

Het is daarom van groot belang dat modelmatig taxeren expliciet wordt toegestaan in de regelgeving. Naar wij begrepen is het hiervoor noodzakelijk dat de Capital Requirements Regulation modelmatig taxeren niet alleen expliciet toestaat bij monitoring, maar ook bij aanvraag en wijziging van woninghypotheken. Wij zullen ons daar bij de eerst volgende herziening van de CRR hard voor maken.

In de tussentijd zetten banken zich in voor een oplossing waarbij deels gebruikt kan worden blijven gemaakt van modelmatige taxatie zodat de impact voor klanten zo klein mogelijk blijft.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl