Verduurzaming en digitalisering zullen vastgoedmarkt ingrijpend veranderen

Verduurzaming en digitalisering zullen vastgoedmarkt ingrijpend veranderen

Verduurzaming van de gebouwde omgeving en digitalisering van processen zullen de vastgoedmarkt de komende jaren ingrijpend veranderen. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in haar visiedocument: ‘Bouwstenen voor toekomstbestendig vastgoed,’ die tijdens PROVADA Live is gepresenteerd aan de vastgoedsector.

Naast verduurzaming en digitalisering richten banken zich op de toekomst van taxaties, waarin duurzaam en digitaal ook een grote rol spelen. Verder willen banken dat de vastgoedsector stappen blijft zetten als het gaat om integriteit. Banken zullen zich daarom inzetten voor een ketenaanpak waarbij samen met bijvoorbeeld notarissen, projectontwikkelaars en makelaars wordt gewerkt aan het gezamenlijk weren van onbetrouwbare partijen uit de sector. Ten slotte vraagt de bankensector aandacht voor stijgende kosten van bancaire financiering als gevolg van Bazel-IV. Hierdoor komt de traditionele rol in bouw- en projectontwikkeling onder druk te staan. Met het oog op de grote woningbouwopgave is dat een maatschappelijk ongewenst effect.

Verduurzaming

Duurzaamheid is in de vastgoedsector al lang geen hype meer. Vanuit het oogpunt van risico’s, stabiliteit van de markt en ook regelgeving vormt duurzaamheid steeds vaker juist de norm. Banken stimuleren vastgoedeigenaren daarom met passende financieringsproducten en tools om invulling te geven aan de noodzakelijke energietransitie. Dat is nodig omdat niet-duurzame gebouwen steeds minder aantrekkelijk worden voor beleggers. Niet-duurzaam vastgoed, zonder verduurzamingsplan, kan door het gematigd risicoprofiel van individuele banken moeilijker financierbaar worden. Vroegtijdige aandacht voor het verduurzamen van gebouwen kunnen de risico’s voor gebruik en waarde mitigeren. Heldere transitiepaden van de overheid – zoals de C-labelverplichting voor kantoren groter dan 100 m2 vanaf 2023 – zijn daarbij essentieel.

Digitalisering

Digitalisering is volgens de NVB een belangrijk instrument om dienstverlening aan klanten continu te verbeteren. Daarbovenop hebben banken de ambitie om voor alle betrokken partijen in de vastgoedketen afzonderlijk – vastgoedeigenaar, huurder, taxateur, toezichthouder, financier – een kwaliteits- en efficiencyslag te realiseren door beschikbare data geautomatiseerd en gestandaardiseerd uit te wisselen. Een eerste stap is gezet door het digitaliseren van huurinformatie. Volgende stap in de ambitie is het taxatieproces verder te digitaliseren.

nvb-visie-bouwstenen-voor-toekomstbestendig-vastgoed_digitaal
Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl