Eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw in Amsterdam

Eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw in Amsterdam

Het college stelt aan de gemeenteraad voor eeuwigdurende erfpacht in te voeren voor nieuwbouw in Amsterdam. Erfpachters die de erfpacht afkopen zijn dan voor altijd verlost van nieuwe aanslagen en ook erfpachters die kiezen voor een canonbetaling krijgen zekerheid. Het college komt binnenkort met voorstellen voor de overstap van voortdurend naar eeuwigdurende erfpacht voor huidige erfpachters.

Wethouder Grondzaken, Eric van der Burg: “De coalitie van D66-VVD-SP lost hiermee een belofte in en biedt zekerheid voor nieuwe erfpachters. Als je hebt afbetaald komt de overheid nooit meer langs en vindt er geen afroming meer plaats van waardestijging. Het college hoopt snel met voorstellen te komen voor de huidige erfpachters zodat ook zij kunnen kiezen voor eeuwigdurende erfpacht.”

Berekening erfpachtkosten nieuwbouw

Het college heeft uitgewerkt hoe de grondwaarde, erfpachtgrondwaarde, canon en afkoopsom kunnen worden bepaald. In de bijgevoegde infographic staat uitgelegd hoe de hoogte van de erfpachtkosten tot stand komt. Voor het berekenen van de kosten voor eeuwigdurende erfpacht wordt de actuele erfpachtgrondwaarde bepaald, waarbij de bestemming (wat je met de grond mag doen) en de locatie in de stad bepalend zijn voor de waarde van de grond. Uit de erfpachtgrondwaarde wordt een canon afgeleid die de basis vormt voor de afkoopsom.

Vervolgstappen

De voorwaarden voor het eeuwigdurende erfpachtstelsel (de Algemene Bepalingen) worden in februari/maart 2016 ter inspraak voorgelegd aan de Amsterdammers. Halverwege 2016 worden dan de Algemene Bepalingen en het bijbehorende grondprijsbeleid voorgelegd aan de gemeenteraad. Vanaf dat moment kunnen nieuwe uitgiften in eeuwigdurende erfpacht worden gedaan.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl