Gemeente Rijswijk ontvangt rijksbijdrage voor herstructurering In de Bogaard

Gemeente Rijswijk ontvangt rijksbijdrage voor herstructurering In de Bogaard

Vandaag is bekend gemaakt dat de minister Ollongren ruim 7 miljoen euro aan de gemeente Rijswijk toekent. Met deze bijdrage kan het verouderde winkelcentrum, in lijn met het vorig jaar vastgestelde Masterplan, getransformeerd worden.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht donderdagmiddag 10 september een bezoek aan het winkelcentrum In de Bogaard om bijgepraat te worden over de herstructurering van het gebied. Aanleiding van het bezoek is de financiële bijdrage van het ministerie uit de Woningbouwimpuls aan diverse gemeenten, waaronder de gemeente Rijswijk. Vandaag is bekend gemaakt dat de minister ruim 7 miljoen euro aan de gemeente Rijswijk toekent. Met deze bijdrage kan het verouderde winkelcentrum, in lijn met het vorig jaar vastgestelde Masterplan, getransformeerd worden tot een groen en modern stedelijk centrum met toevoeging van 1.400 koop- en huurwoningen in het middensegment.

Minister Ollongren bezocht de gemeente Rijswijk omdat In de Bogaard een voorbeeldproject is van binnenstedelijke transformatie. In de Bogaard verandert de komende jaren van een met leegstand kampend winkelcentrum naar een levendig stadscentrum, waar wonen en groen een centrale plek krijgen. De minister sprak onder meer met burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Armand van de Laar (Ruimtelijke Ontwikkeling & Economische Zaken) over de toekomstplannen van het gebied.

Minister Ollongren zegt over de woningbouwimpuls: “Het is goed om te zien dat het zoveel gemeenten is gelukt om in korte tijd een kwalitatief goede aanvraag in te dienen die de toets kon doorstaan. Ruim 51.000 woningen in Nederland erbij is een stevige bijdrage om het woningtekort in te lopen. En dit is nog maar een eerste deel van de toewijzingen die ik ga doen. Nu moet zo snel mogelijk de schop in de grond om die 51.000 woningen te bouwen.”

Transformatie winkelcentrum

Rijswijk zet vol in op bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen in het middensegment om de grote vraag het hoofd te bieden. De woningbouwimpuls is een belangrijke bijdrage om aan het gebied In de Bogaard zowel betaalbare woningen toe te voegen, als ook een kwalitatief goed leef- en verblijfsgebied te realiseren. “We zien dit bezoek van de minister als ondersteuning voor de Rijswijkse aanpak. De rijksbijdrage maakt het mogelijk om te werken aan onze ambitie: het groenste stedelijk centrum voor wonen, werken en winkelen worden van Nederland, het gebied transformeren van een monofunctioneel winkelcentrum tot levendig gemengd stadscentrum, en kansen bieden aan starters en mensen met lagere inkomens op de woningmarkt. De Rijswijkse gemeenteraad heeft eerder dit jaar ingestemd met het verleggen van de Pr. Beatrixlaan waardoor een hele strook vrijkomt waar woningen gebouwd kunnen worden.

Binnenstedelijke ontwikkelingen zoals In de Bogaard zijn complex. Alle betrokken partijen moeten hard samenwerken om daadwerkelijk tot resultaten te komen. Daarvoor is de unieke samenwerking die we hebben met partners, zoals de ondernemers en de vastgoedeigenaren, van essentieel belang”, aldus het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk.

Samenwerking in de regio

Rijswijk werkt niet alleen lokaal, maar ook regionaal samen. Rijswijk maakt onderdeel uit van de Verstedelijkingsalliantie. De alliantie bestaat uit acht steden langs de Oude Lijn (spoorlijn Leiden – Dordrecht), provincie Zuid-Holland en de MRDH. De acht steden zijn Delft, Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam en Zoetermeer. De alliantie heeft als doel om te voorzien in de grote vraag naar (centrum) stedelijk wonen en werkt hierin intensief samen met het rijk, de provincie en de MRDH. In de Bogaard is, samen met de Plaspoelpolder, één van de sleutelprojecten binnen de Verstedelijkingsalliantie.

Woningbouwimpuls

Het kabinet heeft 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de woningbouwimpuls. De doelstelling van de impuls is om bij te dragen aan de bouw van woningen. De woningbouwimpuls is daarmee één van de middelen om de bouw van woningen aan te jagen. Het gaat om projecten die zonder financiële impuls niet van start kunnen gaan doordat er een publiek financieel tekort is. Dat tekort komt door de ambitie van Rijswijk om een groter aandeel betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren en de extra maatregelen die nodig zijn om de bouw van woningen In de Bogaard mogelijk te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het herinrichten van de Prinses Beatrixlaan, het uitplaatsen van bedrijven en het groen en kwalitatief goed inrichten van de openbare ruimte.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl