Rotterdam introduceert 700 tot 1000 flexwoningen

Rotterdam introduceert 700 tot 1000 flexwoningen

In Rotterdam komen, verspreid over 9 locaties, zo’n 1.000 flexwoningen. Dit zijn verplaatsbare sociale huurwoningen. De eerste woningen komen waarschijnlijk in 2021 in Hoogvliet en Delfshaven en zullen daar ongeveer 10 jaar staan.

De flexwoningen worden in de fabriek gemaakt en gaan per vrachtwagen direct naar de locatie. Na 10 tien jaar worden ze weer opgepakt en ergens anders neergezet. ‘Flexwoningen zijn een mooie aanvulling op alle woningbouwprojecten die in volle vaart doorgaan’, legt projectmanager Fenna ter Haar uit. ‘Zo komen ze bijvoorbeeld tijdelijk op plekken waar later permanente woningen worden gebouwd.’

Spoedzoekers

De flexwoningen worden tussen de 20 en 25 m² groot en zijn er in vele vormen: van galerijwoningen tot tiny-houses. Ze zijn bedoeld voor mensen die met spoed een woning zoeken. ‘Het zijn complete en zelfstandige sociale huurwoningen voor veelal eenpersoonshuishoudens. Ze kunnen uitkomst bieden voor studenten, jonge statushouders of jonge leraren en politieagenten. Maar ook voor jongeren die uitstromen uit een opvangsituatie of mensen die bijvoorbeeld in een echtscheiding zitten.’

Naar verwachting krijgen de bewoners een huurcontract voor 2 jaar, bij studenten wordt dat 5 jaar. ‘Zo kunnen we veel spoedzoekers helpen. Het idee is dat mensen zich op Woonnet inschrijven. Als ze een flexwoning krijgen loopt de wachttijd door, zodat ze na twee jaar voldoende wachttijd hebben opgebouwd voor een sociale huurwoning. Voor sommige spoedzoekers is een woning de basis om ondertussen hun leven weer op poten krijgen. Ze ronden een MBO-studie af en vinden een baan, of gaan samenwonen. Het is ook belangrijk voor starters, die hier een eerste baan hebben, maar nog geen huis in de buurt.’

Normale buurt

Het uitgangspunt is dat er in elke ‘flexwoningbuurt’ een goede mix komt aan bewoners die elkaar ondersteunen. ‘Het is heel belangrijk dat mensen er echt samenwonen en er met elkaar een leuke plek van maken. In feite worden het volstrekt normale buurtjes met normale huizen. Alleen zijn de huizen nu verplaatsbaar.’

De eerste 150 flexwoningen komen in de eerste helft van 2021 in De Kroon in Delfshaven en de Waaier in Hoogvliet te staan. Verder wordt onderzocht om ook flexwoningen te plaatsen in Feijenoord, Nesselande, Hoek van Holland en Vreewijk. De gemeente en marktpartijen verkennen de invulling in samenspraak met omwonenden.

Locaties

Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om in Schiehaven, Hoogvliet, Beverwaard, Feijenoord, Hoek van Holland, Nesselande en Vreewijk deze tijdelijke woningen te plaatsen. De locaties in Schiehaven (ongeveer 200 woningen, locatie De Kroon) en Hoogvliet (ongeveer 100 woningen, locatie De Waaier, Venezuelaweg) worden als eerst onderzocht.

De Kroon in Schiehaven is een terrein met diverse kleine bedrijven. Op de langere termijn is het de bedoeling dat hier eengezinswoningen worden gebouwd, maar op korte termijn kan De Kroon gebruikt worden voor tijdelijke woningen.

De Waaier in Hoogvliet is een locatie omringd door groen waar voorheen flats stonden. Op deze locatie wordt op dit moment onderzoek uitgevoerd om te kijken of tijdelijke woningbouw mogelijk is. Er zijn buiten oranje paaltjes te zien, deze zijn bedoeld om de locatie van de oude funderingspalen in te meten. Ook wordt er milieuonderzoek gedaan.

Doelgroepen

De tijdelijke woningen kunnen op verschillende locaties een uitkomst bieden voor jongeren, studenten, jonge statushouders, jonge leraren en politieagenten. Maar ook voor jongeren die uitstromen uit een opvangsituatie, als eerste stap richting een permanente woning. Het kan een oplossing op de korte termijn zijn voor mensen die door renovatie van hun huidige woning, of bijvoorbeeld een echtscheiding, tijdelijk woonruimte nodig hebben. Het uitgangspunt is dat er een evenwichtige mix komt aan bewoners die elkaar kunnen ondersteunen. Ook wordt er gekeken of mensen versneld kunnen (re)integreren.

Planning

Zowel in 2020 als in 2021 zal er ingezet worden op het starten van de bouw van tijdelijke woningen op de diverse locaties. In september ontvangt de raadscommissie een update en een planning. Informatie over de locaties en de planning zal zodra het beschikbaar is op deze pagina bekend gemaakt worden.

De gemeente en ontwikkelaar bekijken de invulling in samenspraak met omwonenden. Zodra locaties concreet worden, ontvangen omwonenden een brief en een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.

3/5 - (2 stemmen)

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl