Hernieuwde afspraken moeten huisuitzetting blijven voorkomen

Hernieuwde afspraken moeten huisuitzetting blijven voorkomen

Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Daarom hernieuwen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG opnieuw de afspraken over huisuitzettingen die op 26 maart en 16 oktober 2020 zijn gemaakt.

Dit houdt in dat huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. De woonpartijen vertegenwoordigen ruim 80% van de huurhuizen in Nederland.

Bij betalingsachterstand snel contact

Onderdeel van het statement is de inzet op vroege signalering van betalingsachterstanden. Snel contact tussen verhuurder en huurder helpt de groei van verdere schulden én uiteindelijk huisuitzetting te voorkomen. Steeds meer gemeenten kunnen sinds 1 januari ook signalen van verhuurders ontvangen over betalingsachterstanden en zo inwoners sneller (schuld)hulp aanbieden.

Onderdeel van pakket aan maatregelen

Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen in de financiële problemen komen tijdens de coronacrisis. Op het terrein van huurbeleid worden de huren in de gereguleerde sector bevroren, wordt huurverhoging in de vrije sector gemaximeerd, én kunnen huurders met laag inkomen en hoge huur huurverlaging krijgen bij hun woningcorporatie. Verhuurders spannen zich binnen hun mogelijkheden in om samen met huurders tot maatwerkafspraken te komen. Denk aan het tijdelijk opschorten van de huur of het treffen van een betalingsregeling. Het zoveel mogelijk voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden past in dit pakket aan maatregelen.

Gezamenlijkstatementovermaatwerkbijhetvoorkomenvanhuisuitzettingtijdensdecoronacrisis-maart2021
Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl