Opleiders en brancheorganisaties maken bezwaar tegen verhoging examenleges WFT

Opleiders en brancheorganisaties maken bezwaar tegen verhoging examenleges WFT

Opleiders Dukers & Baelemans, Hoffelijk, NIBE-SVV en Lindenhaeghe en brancheorganisaties Adfiz en OVFD (hier te noemen: stakeholders) bundelen hun krachten in een bezwaar tegen de door het ministerie van Financiën voorgestelde verhoging van de examenleges. Ook zetten zij vraagtekens bij de voorziene stijging van de uitvoeringskosten.

Motivatie verhoging leges: flinterdun en ondoorzichtig

Eerder deze maand liet het ministerie van Financiën weten dat zij voornemens is de examenleges te verhogen ‘nu het aantal afgenomen initiële- en PE-examens in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022 “aan de onderkant van de raming ligt”’. Volgens het ministerie ontstaat een tekort van 1 miljoen euro. In een gezamenlijke reactie geven de eerdergenoemde stakeholders aan dat de motivatie die ten grondslag ligt aan de voorgestelde verhoging van de leges “flinterdun en ondoorzichtig” is. Uit het bezwaar van de stakeholders: ‘Het lijkt erop dat u reeds voorsorteert op het feit dat er in de huidige Wft-cyclus minder examens afgenomen zullen worden dan beraamd. Wij herkennen dat, mede door corona, het aantal PE/Wft-examens momenteel (5 maanden voor het einde van de Wft-cyclus) op een lager niveau ligt dan in de vorige cyclus, alleen zien we een enorme inhaalslag die momenteel gemaakt wordt.’

Volgens de stakeholders is pas rond 1 maart 2022 te bepalen of het reële aantal examens aan de onderkant, in het midden of aan de bovenkant van de raming ligt en welke invloed dit heeft op de legeskosten.

Ontwikkeling van de uitvoeringskosten

Daarnaast zetten de stakeholders vraagtekens bij de voorziene stijging van de uitvoeringskosten van circa 4,5 miljoen euro naar circa 5 miljoen euro per jaar. Het ministerie schrijft daarover: ‘Dit wordt met name veroorzaakt door incidentele en structurele kosten die samenhangen met de Europese aanbesteding van de examensoftware die in 2021 heeft plaatsgevonden.’ De stakeholders vragen zich af wat precies wordt bedoeld met deze ‘incidentele en structurele kosten’. De stakeholders: ”Wij verbazen ons überhaupt over de enorme kosten die nodig zijn om het Wft Vakbekwaamheidsmodel door CDFD en DUO te laten beheren. De gigantische stijging van de kosten van ruim 10% doet de roep versterken om inzage in en transparantie van de inkomsten en uitgaven van CDFD en DUO.’

Het gesprek aangaan

De stakeholders sluiten af met de wens het gesprek aan te gaan met CDFD/DUO om de genoemde onderwerpen bespreekbaar te maken. Daarnaast spreken de stakeholders uit dat ze graag willen samenwerken aan kwaliteit en efficiency door meer input te leveren qua inhoud/actualiteiten en frequenter in gesprek te gaan als branche met CDFD/DUO.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl