8 procent minder hypotheekaanvragen van ondernemers tijdens coronacrisis

8 procent minder hypotheekaanvragen van ondernemers tijdens coronacrisis

In vergelijking met de periode vóór corona is het aantal hypotheekaanvragen van volledig zelfstandig ondernemers met 8 procent gedaald, terwijl bij huizenkopers die in loondienst werken juist sprake is van een sterke stijging (+14 procent), blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Deze afname is grotendeels het gevolg van de financieel onzekere positie waarin zelfstandig ondernemers zich tijdens de coronacrisis bevinden. Bovendien denken zij vaak dat het als zelfstandige lastiger is een hypotheek af te sluiten. Toch zijn er goede mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een hypotheekaanvraag, doordat de regels zijn versoepeld en er meer maatwerk kan worden toegepast. Zo is het al na één jaar mogelijk om op basis van een inkomensverklaring een hypotheek af te sluiten.

Ondanks corona zijn er meer mogelijkheden om hypotheek te sluiten dan zzp’ers denken

Het aantal zelfstandig ondernemers groeit nog steeds. Naar schatting zijn er 1,1 miljoen Nederlanders fulltime werkzaam als zzp’er. De coronacrisis heeft op deze groep ondernemers een grote impact gehad. Zo is het aantal hypotheekaanvragen van volledig zelfstandig ondernemers in het eerste halfjaar van 2021 verder gedaald (-15 procent) ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Sinds het tweede kwartaal van dit jaar is wel sprake van een licht herstel en is deze daling afgevlakt tot 4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Het gemiddelde hypotheekbedrag van deze groep bedroeg over het tweede kwartaal 303.000 euro.

Uit de cijfers van De Hypotheker blijkt dat volledig zelfstandig ondernemers het tijdens de coronacrisis moeilijker hadden bij het aanvragen van een hypotheek (- 8 procent) dan huishoudens waarvan het inkomen volledig in loondienst wordt verdiend (+14 procent). Hier bedroeg het gemiddelde hypotheekbedrag in het tweede kwartaal van 2021 242.000 euro. Huishoudens waarbij (minimaal) één persoon zelfstandig ondernemer is en één persoon een inkomen uit loondienst heeft, laten nóg betere resultaten zien. Zo was in deze categorie gedurende corona sprake van een explosieve stijging van het aantal hypotheekaanvragen (+30 procent). Het gemiddelde hypotheekbedrag bedroeg voor deze groep maar liefst 333.000 euro. In het eerste halfjaar van 2021 bleef het aantal hypotheekaanvragen in deze categorie op een gelijkwaardig niveau als in dezelfde periode in 2020. Hieruit blijkt dat corona nauwelijks impact heeft gehad op deze zogenoemde ‘combinatie’-huishoudens, die zowel een zelfstandig inkomen als inkomen uit loondienst hebben. Deze huishoudens lopen minder risico, doordat er ook een vast inkomen is.

Betere vooruitzichten op betaalbare hypotheek voor zelfstandig ondernemers

Onder veel zelfstandig ondernemers heerst het idee dat het voor hen moeilijker is een hypotheek af te sluiten. Zij denken vaak dat ze over meer financiële middelen moeten beschikken dan mensen die in loondienst werken. Ook zijn veel zelfstandigen ervan overtuigd dat het proces om een hypotheek af te sluiten voor hen lastiger is. De coronacrisis heeft dit alleen maar versterkt. Toch zijn er, zeker nu de economie weer opveert, voor zelfstandig ondernemers voldoende mogelijkheden om een hypotheek aan te vragen. De regels zijn in de afgelopen jaren namelijk versoepeld en er is meer maatwerk mogelijk. Zelfstandig ondernemers kunnen nu al na één jaar op basis van een inkomensverklaring een hypotheek afsluiten, terwijl voorheen minstens drie jaarrekeningen nodig waren. De toegang tot een betaalbare hypotheek voor zelfstandig ondernemers is hierdoor veel beter dan in het verleden, al worden er wel striktere regels toegepast ten opzichte van mensen in loondienst.

“Hoewel tijdens de coronacrisis een flinke stijging van het totale aantal hypotheekaanvragen zichtbaar was, heeft de crisis veel gevolgen gehad voor zelfstandig ondernemers. Zo werden door geldverstrekkers strengere eisen gesteld aan zelfstandig ondernemers en gingen sommige sectoren zelfs helemaal op slot”, aldus Michel van den Akker, algemeen directeur van De Hypotheker. “Veel zelfstandigen zijn zich er niet van bewust dat er desondanks veel mogelijkheden zijn om een hypotheek af te sluiten. Door het toepassen van maatwerk worden zij namelijk beoordeeld op basis van hun eigen cijfers en prognoses. Deze spelregels zijn tijdens de coronacrisis niet veranderd, zodat een betaalbare woning óók voor deze groep mogelijk is, zelfs als je nog geen drie jaar zelfstandig ondernemer bent.”

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl