BuurtBoost gelanceerd: innovatief concept voor verbetering leefbaarheid van stadswijken

BuurtBoost gelanceerd: innovatief concept voor verbetering leefbaarheid van stadswijken

VORM Concepts, Karres en Brands en V8 Architects hebben samen ‘BuurtBoost’ gelanceerd. Een innovatief concept voor wijkgerichte aanpak om de leefbaarheid van kwetsbare stadswijken in grote steden te verbeteren. Samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, lokale partners en vooral ook bewoners staat erbij centraal.

Nederlandse steden kennen een enorme stedelijke verdichtingsopgave. Niet alleen op nieuwe plekken in de stad worden woningen toegevoegd, ook in bestaande stadswijken. Er zijn veel monotone herstructeringswijken waar het ontbreekt aan variatie in functies, bewoners en woonprogramma. Vaak wijken die grotendeels bestaan uit sociale huurwoningen. Deze wijken scoren laag op de Leefbaarometer: een indicator voor de leefbaarheid in wijken. Deze indicator is gebaseerd op de thema’s kwaliteit van woningen, de fysieke omgeving, voorzieningen, veiligheid en bewoners in een wijk.

Aan de hand van die thema’s hebben de initiatiefnemers een concept voor de aanpak van wijken opgesteld, waarin de middelen, de sociale kant en het effect van de ontwikkeling gekoppeld zijn. De conceptontwikkelaars noemen dit voor het gemak hardware en software. Daarbij staat ‘software’ voor de zachte kant; bewoners, veiligheid en organisatie, de leefbaarheid. Het is het doel dat met de aanpak bereikt wordt. Met de hardware bedoelt men de fysieke omgeving, woningkwaliteit en voorzieningen. Dat zijn de middelen die we inzetten om de doelen te bereiken.

4.8/5 - (5 stemmen)

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl