Nieuwbouwplan Ambachts Lint onherroepelijk

Nieuwbouwplan Ambachts Lint onherroepelijk

Blauwhoed ontwikkelt woningen voor senioren en starters in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Tijdens de raadsvergadering van 7 februari stemde de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht unaniem in met het bestemmingsplan en de doelgroepenverordening voor het centrumgebied tussen winkelcentrum De Schoof en cultureel centrum Cascade. Blauwhoed ontwikkelt hier het nieuwbouwplan ‘Ambachts Lint’, met 80 woningen voor senioren en starters. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan maximaal 81 woningen en maximaal 250 m2 dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen. Ambacht Lint is ontworpen binnen de kaders die de raad stelde op basis van een uitgebreid participatietraject met omwonenden en andere belanghebbenden.

Grote wens komt uit

Tijdens de gesprekken met Ambachters was een grote wens van velen om in het gebied woningen te realiseren voor jongeren en senioren. Wethouder André Flach: “Met 25 appartementen voor jongeren en 48 appartementen voor senioren geven we gehoor aan deze wens van onze inwoners. Wij vinden het belangrijk om te bouwen voor deze doelgroepen die moeilijk aan een geschikte woning kunnen komen in deze huizenmarkt. Financieel betekent dit dat de gemeente geld toelegt op dit plan, maar dat hebben we er graag voor over. Wel hebben we voor de sociale koopwoningen een doelgroepenverordening opgesteld. Daarin leggen we voor de maximaal mogelijke periode van 10 jaar vast voor wie deze woningen bedoeld zijn.”

“Voor ons was het belangrijk om een plan te maken dat welzijn stimuleert en aantrekkelijk is voor diverse doelgroepen. Jong en oud kunnen straks gebruik maken van aantrekkelijke looproutes en speelelementen in het gebied.”, vertelt Merel Putman, conceptontwikkelaar bij Blauwhoed. “Ook met slimme ontwerpkeuzes nodigen we mensen uit om de trap en de fiets te gebruiken. Via het Blauwhoed participatieplatform op CitizenLab hebben we omwonenden en potentiële toekomstige bewoners uitgenodigd om verder mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte. Ook hebben belangstellenden een Woonwensen Enquête ingevuld. Dit heeft ons waardevolle informatie opgeleverd wat ons helpt bij de uitwerking van het plan.”

Zorgvuldig voortraject

Wethouder Flach staat nog even stil bij het voortraject: “In 2017 zijn de plannen voor uitbreiding van De Schoof stopgezet, omdat daar geen draagvlak voor was. In 2019 hebben we samen met inwoners een nieuwe visie voor dit centrumgebied opgesteld, die de gemeenteraad heeft vastgesteld. In 2020 selecteerden we het plan Ambachts Lint van ontwikkelaar Blauwhoed als beste uit een aanbesteding. Het plan is op enkele punten nog aangepast om meer tegemoet te komen aan de wensen uit het participatietraject. Het blok startersappartementen is iets verschoven, er is meer water in het plan toegevoegd, er zijn 12 sociale huurwoningen toegevoegd en de fietsparkeerplaatsen zijn verplaatst.”

Duurzaam en klimaatbestendig

Duurzaamheid was een belangrijke factor voor de gemeente bij de keuze voor Ambachts Lint. Het telde zwaar mee (25%) in de beoordeling bij de aanbesteding. De woningen worden niet aangesloten op het aardgas. Op de gebouwen komen zonnepanelen en groene daken. In het gebied is veel aandacht voor groen en biodiversiteit. De gebouwen en het openbaar gebied worden klimaatbestendig gemaakt, volgens de uitgangspunten uit het convenant klimaatadaptief bouwen en voldoen zo aan de eisen voor klimaatbestendig bouwen van de provincie Zuid-Holland.

Hypotheekadviseur Hendrik-Ido-Ambacht

4.3/5 - (3 stemmen)

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl