Nieuwbouw Houten

Voor 2030 moeten er maar liefst 900.000 woningen worden gebouwd. Deze ambitie is onhaalbaar door de verstoring van de woningmarkt. “De bizarre ...

Belangenvereniging Vastgoed Belang luidt in haar bijdrage aan de consultatie over het wetsvoorstel Betaalbare Huur (link) de noodklok: het wetsvoorstel is ...

De gemeenteraad van Lelystad heeft op 28 maart 2023 ingestemd met het invoeren van de huisvestingsverordening. De huisvestingsverordening treedt in werking op ...

Nederland zoekt onderdak, maar de overheid heeft dat onmogelijk gemaakt. Het verregaande staatsingrijpen heeft geleid tot een verstoring van de marktwerking en ...

Als de plannen van minister De Jonge om de huurprijzen vergaand te verlagen doorgaan, zal dat permanent schade toebrengen aan de verduurzaming van de ...

Het aantal private huurwoningen nam in 2021 toe met ruim 28 duizend tot ruim 1,13 miljoen; 2,5 procent meer. Hiermee groeide het aantal private huurwoningen ...

Van Wijnen heeft haar positie als marktleider op het gebied van betaalbaar wonen nog eens bevestigd. Dat blijkt onder meer uit het aantal van 4.243 woningen ...

Op donderdag 16 februari vond de feestelijke, officiële start plaats van de nieuwbouw van twintig duurzame, energieneutrale eengezinswoningen aan de Talmaweg ...

Gebiedsontwikkelaar AM heeft het officiële startsein gegeven voor de realisatie van 69 zeer energiezuinige woningen in het plan Waelse Weelde. Het ...

BAM Wonen is in opdracht van gebiedsontwikkelaar AM gestart met de bouw van project Euryza Nouv’eau en Oeverture in Zwijndrecht bestaande uit 38 appartementen ...

Het team bestaande uit gebiedsontwikkelaar Timpaan, Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen, landschapsarchitect ZUS, FARO en JULI (betrokken architecten), Merosch ...

Er is veel belangstelling voor wonen in het nieuwe dorp Hoef en Haag, dat al door meer dan 800 huishoudens wordt bewoond. Hoef en Haag betreft een ...

Nieuwbouwwijzer.nl