Gemeente Oss kiest voor gebiedsontwikkelaar AM bij ‘Herontwikkeling Raadhuislaan-Noord’

Gemeente Oss kiest voor gebiedsontwikkelaar AM bij ‘Herontwikkeling Raadhuislaan-Noord’

De gemeente Oss heeft gebiedsontwikkelaar AM gekozen voor de ‘Herontwikkeling Raadhuislaan-Noord’ in de stad. Het plan is beoordeeld door een selectiecommissie, een bewonerspanel en het projectteam. De selectiecommissie koos met advies van het bewonerscommissie unaniem voor het plan Linck van AM. Volgens de commissie geeft gebiedsontwikkelaar AM met het plan Linck, naar architectonisch, stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp van KCAP, een uitgebalanceerde visie op de ontwikkeling van de locatie.

Wethouder Joop van Orsouw (ontwikkeling stedelijk gebied) van Oss: “Dit is dé toekomst van binnenstedelijk bouwen in Oss.”

Marcel Janssen, senior ontwikkelingsmanager van gebiedsontwikkelaar AM is enthousiast over de waardering van de gemeente Oss voor het plan: “Oss is een stad met betrokken inwoners en ondernemers en wij zijn trots dat we een stukje van deze stad verder mogen ontwikkelen. We voegen echt iets toe met dit plan dat zich kenmerkt door veel aandacht voor verbinding in het gebied met ruimte voor ontmoeting en collectiviteit.”

Linck: ‘verbinden en ontmoeten’

In het plan Linck staat ontmoeting centraal. Het gaat uit van geclusterd wonen en het delen van voorzieningen, zowel binnen als buiten. Verbinding is zichtbaar aanwezig door de bruggen tussen de gebouwen. Ook zijn er meerdere collectieve ontmoetingsruimten, zoals een atelier en een stadskas, verspreid over de gebouwen en de bouwlagen waar bewoners en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. De aanwezigheid van Osse ondernemers in de plint – het onderste deel van gebouwen met bedrijfsruimtes – versterkt dit. Zo ontstaat een duurzaam woonklimaat waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en een (sociaal) netwerk vormen.

Rust en reuring

‘Linck’ wordt een groene, aantrekkelijke plek in Oss die onderdeel uitmaakt van het netwerk van de stad gelegen tussen het winkelgebied in het centrum en het theater De Lievekamp aan de Raadhuislaan. Een nieuw woongebied, verweven met de structuur van Oss, waar jong en oud comfortabel kunnen wonen, verblijven en doorheen wandelen. De rust aan het autoluwe, groene binnenhof vormt een aangenaam contrast met de reuring aan de stadse Raadhuislaan.
Sociale huur, middenhuur en koop: alles is aanwezig. De ongeveer 200 appartementen en het gebouw zijn vanzelfsprekend toegankelijk – zonder beperkende drempels – zodat iedereen langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Bewoners kunnen ondergronds parkeren.

Duurzaam en betrokken

Op het gebied van klimaatadaptiviteit en natuurinclusiviteit sluit Oss met deze gebiedsontwikkeling aan bij de koplopers op het gebied van stedelijke ontwikkeling. In Linck is bijzondere aandacht gegeven aan biodiversiteit in het landschappelijk ontwerp en door toepassing van waterberging, zonne-energie en warmte-koude-opslag is klimaatadaptatie op natuurlijke wijze onderdeel van het plan. Door deze voorzieningen onzichtbaar én zichtbaar op te nemen in het plan, wordt het gedrag van bewoners positief beïnvloed.

Dankzij het betrekken van bewoners en ondernemers wordt het plan echt van Oss. De gemeente zocht in het voortraject actief contact met de omwonenden en andere belanghebbenden en heeft dit doorgezet in de dialoogsessies.

Daarnaast is ondernemend Oss betrokken bij de ontwikkeling van Linck. AM initieerde hiervoor ‘de denktank van Linck’. Het resultaat is een solide basis om Oss te voorzien van een werkplek waar Osse bedrijven elkaar vinden en nieuwe kansen ontdekken.

Global Goals Oss

Oss heeft zich verbonden aan de SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) . Gedragen door haar bestuurders en door Platform Global Goals Oss. De doelstellingen zijn belangrijk voor alle nieuwe ontwikkelingen in Oss, dus ook voor Linck. Samen met de denktank is hier veel aandacht voor geweest bij de ontwikkeling van Linck. Dit maakt Linck Van, Voor en Door Oss.

Rate this post

Tags:

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl