Woonbond: Haags woonbeleid zadelt woningcorporaties op met miljardentekort

Woonbond: Haags woonbeleid zadelt woningcorporaties op met miljardentekort

Door de hoge belastingdruk op woningcorporaties kampt de sector in 2035 met een tekort van maar liefst 31 miljard euro. Dat is de conclusie van een lang verwacht onderzoek vanuit de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën. Er is te weinig geld om de maatschappelijke opgave voor corporaties aan te pakken. ‘Het zijn uiteindelijk huurders en woningzoekenden die hiervoor betalen. Ze wachten jarenlang op een woning omdat er te weinig wordt gebouwd of wonen in een woning die maar niet wordt opgeknapt terwijl ze wel de flinke huren betalen,’ reageert Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘We waarschuwen al jaren dat de wooncrisis zo alleen maar erger wordt. Stop met het afbreken van de sociale huursector.’

In 2013 werd de verhuurderheffing ingevoerd. Deze jaarlijks oplopende heffing heeft corporaties inmiddels meer dan 10 miljard euro gekost. Winkels: ‘Zonder die heffing hadden er tienduizenden sociale huurwoningen extra gebouwd kunnen worden, of hadden huurders per maand een paar tientjes minder hoeven te betalen. Als het mes nu niet in de belastingdruk gaat, loopt het totaal uit de hand. Het tekort aan betaalbare woningen zal nog verder oplopen. Dit is een bevestiging van drie Ministeries dat het Haagse woonbeleid op een dood spoor zit.’

In het onderzoek is gekeken naar een halvering van de verhuurderheffing. Maar zelfs dat levert met 21 miljard te weinig financiële ruimte op voor de nodige investeringen in betaalbaarheid, verduurzaming en nieuwbouw. Er moet dus meer gebeuren om het tekort weg te werken .

Betaalbaarheid niet meegenomen

In 2019 becijferde het NIBUD dat zo’n 800.000 hurende huishoudens te hoge woonlasten hebben om rond te komen. In 2018 sloot de Woonbond een Sociaal Huurakkoord met Aedes, om de huursom (de gemiddelde huurverhoging van de sociale huurwoningen van een corporatie) niet harder te laten stijgen dan inflatie. Alhoewel er meer nodig was om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren, was dat lastig haalbaar onder druk van de verhuurderheffing. Winkels: ‘Die maatschappelijke uitdaging ontbreekt in de rapporten. Terwijl een komend Kabinet de rekening niet wéér bij huurders met een klein of modaal inkomen neer kan leggen.’

Winkels: ’Het beleid van deze overheid is volstrekt ontoereikend geweest en een volgende coalitie zal een heel flinke kluif aan deze Woonramp hebben. Die gaat verder dan alleen het schrappen van de verhuurderheffing’

Rate this post
We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl