CBS: Doelstelling kabinet nieuwbouw niet behaald

CBS: Doelstelling kabinet nieuwbouw niet behaald

In 2020 werden ruim 69 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim 3 procent minder dan in 2019, maar meer dan in de jaren 2010–2018. Daarmee groeide de totale woningvoorraad met 0,9 procent tot bijna 8 miljoen woningen. In Den Haag werden de meeste nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks doorgaans met ruim 1 procent, gemiddeld zo’n 76 duizend woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6 (45 duizend nieuwbouwwoningen). In de vijf jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder. In 2020 werd er iets minder gebouwd dan het jaar ervoor. Geheel onverwacht was dat niet. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen liep sinds 2019 terug. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden.

Bijna 8 miljoen woningen

Nederland telde op 1 januari 2021 bijna 8 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 75 duizend meer dan een jaar eerder. Naar verwachting zal dit jaar de grens van 8 miljoen gepasseerd worden. Door nieuwbouw groeide de woningvoorraad vorig jaar met 69,3 duizend woningen. Behalve door nieuwbouw verandert de woningvoorraad ook door sloop, splitsing of samenvoeging van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. In 2019 werden door transformatie van gebouwen 12,5 duizend woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

Relatief veel nieuwbouw in Flevoland, weinig in Limburg

In absolute aantallen werden in Zuid-Holland de meeste woningen gebouwd, ruim 15 duizend. Noord-Holland en Noord-Brabant volgden elk met ruim 10 duizend woningen. De woningvoorraad groeide door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, met 1,5 procent. Ook in Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg werden naar verhouding veel minder nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

Zoeterwoude breidt flink uit

In Zoeterwoude groeide de woningvoorraad door nieuwbouw het hardst, met bijna 6 procent. In totaal werden daar 202 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Eerder berichtte het CBS ook al dat in Zoeterwoude het aantal inwoners in 2020 relatief sterk is toegenomen.

In Den Haag werden de meeste nieuwbouwwoningen toegevoegd, te weten 2 820. De afgelopen jaren stond Amsterdam juist op de eerste plek. In 2020, 2019 en 2018 zijn daar respectievelijk 2 511, 5 198 en 7 530 nieuwbouwwoningen gebouwd. In Amsterdam staan in totaal bijna 450 duizend woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad.

De cijfers over 2020 zijn voorlopig. In mei 2021 komen de definitieve cijfers beschikbaar. Het aantal nieuwbouwwoningen zal bij de definitieve versie naar verwachting iets hoger uitkomen in verband met verwerking van nagekomen respons.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl