Samen versnellen in De Binckhorst: Zeven gebiedsontwikkelaars tekenen samenwerkingsovereenkomst

Samen versnellen in De Binckhorst: Zeven gebiedsontwikkelaars tekenen samenwerkingsovereenkomst

Het voormalige bedrijventerrein De Binckhorst in Den Haag transformeert naar een stoere, stedelijke woon-werkplek met in totaal 12.500 nieuwe woningen. Om deze grootschalige gebiedsontwikkeling van 400 hectare groot, en meer dan 120 eigenaren, als integrale opgave te versnellen en optimaliseren gaan zeven gebiedsontwikkelaars samenwerken. AM, BPD, Duijnstede Beheer, Local, NU, Stebru en VORM verenigen zich onder de noemer We Think Binck en tekenden dinsdag 7 september een samenwerkingsovereenkomst.

Op deze binnenstedelijke herontwikkelingslocatie werken bewoners, ondernemers, gemeente en verschillende marktpartijen samen om een kwalitatief hoogwaardig nieuw en gezond stedelijk woon-werkmilieu te realiseren. De transformatie levert een belangrijke bijdrage aan het grote aantal nieuwe woningen dat nodig is in Den Haag. Alleen door samen te werken kan een succesvolle transformatie tot stand komen. Daarom bundelen de zeven marktpartijen nu de krachten, zodat de realisatie van het huidige omgevingsplan en de ontwikkeling van nieuwbouw voorspoedig verlopen.

We Think Binck is een klankbord voor de gemeente. Gezamenlijk kan het overleg met de gemeente over bijvoorbeeld de doorontwikkeling van het omgevingsplan soepeler afgestemd worden. Leefbaarheid, mobiliteit, een collectief wijkenergieplan, het vergroenen van De Binckhorst en een gezamenlijke gebiedsmarketing maken het samenwerkingsverband van gebiedsontwikkelaars sterk. We Think Binck wordt daarom ook gesteund door de gemeente.

Developing apart together

De nieuwe manier van samenwerken tussen publieke en private partijen in de herontwikkeling van een gebied met veel verschillende grondeigenaren noemen we Developing Apart Together (DAT). Dit vraagt om andere rollen en vernieuwende manieren van samenwerken om complexe binnenstedelijke gebieden te transformeren tot nieuwe leefomgevingen. In zo’n groot gebied met versnipperd eigendom moet je wel samenwerken om een gezamenlijk geborgde kwaliteit te realiseren.

Gedeelde ruimtelijke kwaliteit

Met gezamenlijke ontwikkelprincipes draagt het samenwerkingsverband zorg voor een gedeelde ruimtelijke kwaliteit. Het industriële karakter van de Binckhorst wordt behouden, net als de oude en nieuwe schone maakindustrie. De openbare ruimte is framework van het gebied en er wordt ingezet op goede (langzaam) verkeersverbindingen. Mengen van wonen en werken, een diversiteit in woonsferen en ontwikkelen met de menselijke maat is het uitgangspunt. Zo voegt de nieuwe Binckhorst betekenis toe voor Den Haag en de regio, en ontstaat een circulair woon-werkgebied.

Duurzaamheid

Klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid spelen een grote rol. Er wordt nieuwe natuur toegevoegd, in de woningen wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen, bestaande panden worden getransformeerd tot woningen, hippe horeca of muzikale hotspot en sommige panden worden weer opnieuw opgebouwd. Op de Binckhorst zelf of elders. Door nu leegstaande panden tijdelijk te gebruiken voor horeca, als broedplaats voor kunst en muziek of voor racen in virtual reality, wordt ook voor de nieuwbouw al gewerkt aan nieuwe energie op de Binckhorst.

Rate this post
We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl