Lagere verhuurderheffing: meer huurwoningen én duizenden extra banen in de bouw

Lagere verhuurderheffing: meer huurwoningen én duizenden extra banen in de bouw

Woningcorporaties kunnen meer sociale huurwoningen bouwen en verduurzamen als er minder van hun inkomsten via de verhuurderheffing naar de belasting gaat. Maar dat niet alleen: het levert ook snel extra werkgelegenheid op, vooral in de bouw. 60.000 extra arbeidsjaren in vier jaar tijd betekent dat duizenden mensen aan de slag kunnen. Veel van hen zouden anders werkloos thuis zitten. Een stevige impuls voor de economische ontwikkeling, hard nodig in de huidige omstandigheden. Dat blijkt uit berekeningen van economisch onderzoeksbureau SEO.

‘Er wordt terecht grote druk uitgeoefend op het kabinet om wat te doen aan de verhuurderheffing voor woningcorporaties’, aldus Martin van Rijn, voorzitter van Aedes. ‘Corporaties kunnen dan meer bouwen en meer mensen aan een betaalbaar en energiezuinig huis helpen. We weten allemaal hoe hard dat nodig is. Maar dat niet alleen: het rapport van SEO laat zien dat het mes aan twee kanten snijdt. De extra investeringen leveren veel extra werk op voor bouwbedrijven. Duizenden werkloze bouwvakkers en aannemers zonder opdrachten komen er door aan de slag. Dat heeft onze economie op het moment hard nodig. Een open kans die dit kabinet in haar laatste begroting niet mag laten liggen’, aldus Van Rijn.

Economische effecten extra investeringen corporaties

De berekeningen van SEO zijn een vervolg op het onderzoek Opgaven en middelen corporatiesector van de ministeries van BZK, EZK, Financiën en Aedes. Daaruit bleek ondubbelzinnig dat woningcorporaties op middellangere termijn onvoldoende geld hebben voor hun taken: betaalbare sociale huurwoningen bouwen, beheren en verduurzamen. Al binnen vijf jaar ontstaan problemen in een aantal regio’s. Minister Ollongren erkent dat er sprake is van een structureel probleem, maar schuift een oplossing door naar het volgend kabinet.

Het halveren van de verhuurderheffing geeft corporaties de mogelijkheid om op langere termijn 20 miljard extra te investeren, bleek uit het onderzoek Opgaven en Middelen. Dan kunnen ze een start maken met de bouw van zo’n 85.000 extra betaalbare huurwoningen en met het verduurzamen van 150.000 huizen. Die investeringen hebben ook  economische effecten. Aedes vroeg SEO die economische effecten op korte termijn te berekenen.

Lagere verhuurderheffing: extra werkgelegenheid

De zekerheid dat corporaties extra investeringsruimte van 20 miljard hebben, levert al snel extra opdrachten op voor bouwbedrijven en toeleveranciers. SEO becijferde dat het in vier jaar (2022 tot en met 2025) voor hen maar liefst 11 miljard aan extra omzet zou betekenen. Dat leidt in de bouw en andere sectoren tot bijna 60.000 arbeidsjaren (fte) aan extra werkgelegenheid. In economische termen zou het BBP (bruto binnenlands product) bruto met ruim 5 miljard toenemen. Een stevige economische impuls.

SEO maakt ook een prognose voor de langere termijn. De extra omzet voor bedrijven zou dan uitkomen op 38 miljard, wat 180.000 arbeidsjaren (fte) extra oplevert. Het BBP zou bruto met 18 miljard toenemen.

Aedes: Huurverhoging geen alternatief

Een vergelijkbare verhoging van het investeringsvermogen kan ook worden bereikt door de huren van alle corporatiewoningen de komende jaren met 0,5 procent extra (boven inflatie) te verhogen. Aedes-voorzitter Van Rijn: ‘Daar zijn wij echter faliekant tegen. Sowieso willen we extra belastingen niet op huurders verhalen, zeker niet in deze tijd. Gelukkig ziet iedereen dat nu in. De oplossing zit echt in het afbouwen van die heffing. Dit kabinet kan nog een forse stap zetten, die al op korte termijn effect heeft.’

Lange termijn

Het onderzoek Opgaven en Middelen liet zien dat corporaties op langere termijn maar liefst 31 miljard tekort komen om al hun opgaven uit te voeren. Van Rijn: ‘Als je dat in één keer op wilt lossen: schaf de heffing helemaal af. Dan kunnen we ook weer aan de slag met middenhuur-woningen, waar mensen om schreeuwen. En dan zorgen we er samen voor dat we een land blijven waarin iedereen een goed huis kan vinden.’

2020-68-Effecten-van-extra-investeringen-door-woningcorporaties-def
Rate this post
We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl