Nederland blijft verbouwen

Nederland blijft verbouwen

45.264 hypotheekaanvragen werden er in de maand oktober ingediend. Dat is vergelijkbaar met 2019 blijkt uit de cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk). Wel zijn er enkele veranderingen zichtbaar in het type klant die aanvragen doet; vergeleken met 2019 is het aantal aanvragen door starters en doorstromers NHG licht gedaald. Het profiel ‘verbouwer’ is met ruim 3% toegenomen naar 12,5% van het totaal aantal hypotheekaanvragen. Dit duidt er op dat Nederland in de coronacrisis aan het verbouwen en verbeteren is geslagen.

Traditiegetrouw laat het laatste kwartaal van het jaar een piek zien in het aantal hypotheekaanvragen. Dit wordt meestal ingegeven door een dalende rente tegen het einde van het jaar, open huizen dagen (niet dit jaar) of veranderende wetgeving in het opvolgende jaar. HDN verwacht dan ook dat het aantal aanvragen in november nog hoger zal zijn dan in oktober gezien de trend van de afgelopen 5 jaar. “We verwachten echter niet dat het aantal aanvragen hoger zal zijn dan in het tweede kwartaal toen de cijfers alle records verbroken (145.000). De afvlakking van de groei, die we in augustus al zagen, naar het nog steeds hoge niveau van 2019 heeft doorgezet,” licht HDN directeur Reinier van der Heijden toe.

Woningverbetering in trek

Het aantal hypotheekaanvragen van oktober is nagenoeg gelijk gebleven aan 2019. In verschillende type klantprofielen* zijn wel enkele veranderingen zichtbaar. Zo is het profiel ‘verbouwer’ met ruim 3% toegenomen naar ruim 12,5% van het totaal aantal hypotheekaanvragen. “Het verbeteren van woningen is duidelijk in trek geraakt tijdens de coronacrisis. Je ziet daarnaast dat de starter(s), gepensioneerden en doorstromers die een hypotheek aanvragen met NHG licht daalden. Bij de doorstromers NHG heeft dat te maken met de stijgende woningwaarde; voor deze mensen is een hypotheek met NHG-voorwaarden zo goed als onmogelijk,” aldus Van der Heijden.

*Klantprofielen
Aanvragen worden op basis van tientallen kenmerken toegewezen aan het profiel waar zij de meeste overeenkomsten mee hebben. Hierbij worden de volgende profielen onderscheiden:
– Doorstromer NHG: gebruikt een hypotheek met NHG om te verhuizen naar een tweede woning.
– Gepensioneerde: is gemiddeld een stuk ouder en beschikt over een inkomen uit pensioen of uitkering.
– Ondernemer aankoop: heeft een zelfstandig inkomen of inkomen uit onderneming. Relatief hoog hypotheekbedrag en woningwaarde.
– Opstromer: koopt een bestaande woning met een aanzienlijk hogere marktwaarde dan de huidige woning.
– Opstromer nieuwbouw: koopt een nieuwbouw woning met een aanzienlijk hogere marktwaarde dan de huidige woning.
– Oversluiter: sluit bestaande hypotheek over, veelal bij een andere geldverstrekker.
– Starter hoog segment: starter die voor het eerst de (koop)woningmarkt betreedt. Met name gekenmerkt door een relatief hoog inkomen en hypotheekbedrag (gemiddeld ongeveer €350.000).
– Starter jong: relatief jong en met een complex, vaak flexibel, inkomen. Laag hypotheekbedrag (met NHG) en lage woningwaarde.
– Starter stabiel: ‘oudere’ starter (gemiddeld 35 jaar) die voor zekerheid kiest: vast inkomen, hypotheek met NHG, relatief goedkope woning.
– Verbouwer: veelal onderhandse hypotheken met zeer lage verhouding tussen het hypotheekbedrag en het totale inkomen en een lage verhouding tussen het hypotheekbedrag en de marktwaarde van de woning

5/5 - (1 stemmen)

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl