De Juffer: natuurinclusief landschappelijk woonconcept voor De Plas van Van Buijsen in Pijnacker

De Juffer: natuurinclusief landschappelijk woonconcept voor De Plas van Van Buijsen in Pijnacker

Projectontwikkelaar VORM is met De Juffer geselecteerd als trotse winnaar van een uniek woongebouw aan De Plas van Van Buijsen in gemeente Pijnacker-Nootdorp. VORM gaat 23 appartementen met ondergrondse parkeergarage realiseren – naar ontwerp van WE Architecten en ZUS [Zones Urbaines Sensibles] – , als onderdeel van een groter ecologisch raamwerk, met veel aandacht voor natuurinclusief en klimaatadaptief ontwerp.

Respect voor context en historie, een maximale beleving van het landschap en exclusief wonen vormen de drie conceptpijlers voor het plan. Met De Juffer wordt de functie ‘wonen’ toegevoegd, passend binnen het landschap. Het uitgangspunt van De Juffer: groene kwaliteit toevoegen, waarin de plas het landschappelijk raamwerk vormt voor het woongebouw. Het gebouw wordt letterlijk gevormd door het groen dat toegevoegd is aan het landschap. Een plek met doorstroomwoningen voor bijvoorbeeld mensen die vanuit een grondgebonden woning naar een appartement willen verhuizen, waar rust en ruimte centraal staan. Wethouder Frank van Kuppeveld van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is enthousiast: “De Juffer is een aanwinst voor Pijnacker-Nootdorp. Het zorgt voor meer appartementen in Pijnacker-Nootdorp en kan zorgen voor doorstroming in de woningmarkt en wordt in harmonie met de natuur gerealiseerd.”

Natuurinclusief landschappelijk concept

De Juffer is gebaseerd op een natuurinclusief, landschappelijk concept, waarbij de beplanting in de directe omgeving bepalend is geweest voor de vormgeving van het woongebouw. Door eerst de natuurlijke mal te bepalen van de parkachtige, groene zoom rondom de plas worden mensen, planten en dieren op harmonieuze wijze bij elkaar gebracht. Door eerst de natuur te creëren en vervolgens het gebouw, ontstaat een omgeving die per definitie natuurinclusief is. “Vanaf de balkons kunnen bewoners straks de bladeren van de bomen aanraken”, vertelt Wouter Disseldorp, Conceptontwikkelaar bij VORM. “Het concept dat we hier neerzetten biedt ruimte aan mensen, maar ook aan diverse dieren zoals de Gierzwaluw, Zwarte roodstaart, Huismus, Grutto, vleermuizen, vlinders en bijen.“ vult Kristian Koreman van ZUS aan.

De Juffer vormt zich organisch naar de (aan te planten) bomen. “Het wordt een alzijdig gebouw, dat zich op natuurlijke wijze voegt op de locatie” vertelt Erik de Vries van WE Architecten. “De geknikte gevels en de organisch gevormde houten terrassen omarmen als het ware de bomen, waardoor het natuurlijke landschap zowel vanuit de woning als vanaf de buitenruimte maximaal wordt beleefd.”

Grote ecologische waarde

In het plan trekt VORM de groene zoom door en plant meer bomen en struiken aan. Hiermee wordt een grote ecologische waarde toegevoegd aan het groene gebied. In de uitwerking van het gebouw staat het respect voor de landschappelijke inpassing en de historie van de locatie voorop. De nest- en schuilvoorzieningen voor de vogels en vleermuizen zijn geïntegreerd in de muren achter het Braziliaanse metselwerk. Insecten krijgen ook hun eigen habitat in het plan. Door verschillende groottes en holtes af te wisselen ontstaat een grote ecologische rijkdom en wordt de biodiversiteit in het gebied vergroot. Er zijn voor vele diersoorten plekken om te schuilen, te slapen, te nestelen en zich te voeden.

Klimaatbestendig

Het ontwerp anticipeert op de veranderingen van het klimaat. Bij het ontwerp van De Juffer zijn de duurzaamheidsontwerpprincipes vanaf de start leidend geweest, wat resulteert in een energieleverend gebouw. Het ontwerp anticipeert op de oriëntatie, wordt CO2-neutraal ontworpen en gebouwd en voegt ecologische waarde toe aan het gebied. De woningen zijn niet alleen comfortabel maar bevorderen de gezondheid: naar buiten gaan, bewegen en ontspanning.

Het totale plangebied wordt rain proof ingericht, waarbij extreme toekomstige piekbuien met 90 mm water binnen het plangebied vastgehouden kunnen worden. Naast retentiecapaciteit op de daken zijn ook de terrassen ingericht om regenwater vertraagd af te voeren naar een in de parkeerkelder opgestelde regenwaterbuffer. Dit regenwater wordt bij droogte hergebruikt als irrigatievoorziening voor het groen in de buitenruimten van de woningen en als waswater voor auto’s.

4/5 - (21 stemmen)

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl