Wooncompagnie en Trebbe starten bouw 37 woningen Wieringerwerf

Wooncompagnie en Trebbe starten bouw 37 woningen Wieringerwerf

Met de sloop van de verouderde woningen aan de Patrijsstraat in Wieringerwerf werd ruimte gemaakt voor 37 hagelnieuwe huurwoningen. De nieuwe woningen voldoen vanzelfsprekend aan alle eisen van de moderne tijd. Deze week gingen er dan ook 234 nieuwe heipalen in de 1930 drooggelegde polder van Wieringermeer in.

Van oud naar nieuw De verouderde woningen werden vlak na de oorlog gebouwd en voldeden helaas niet meer aan de huidige eisen die Wooncompagnie stelt aan haar woningen. De voormalige bewoners van de Patrijsstraat kunnen als zij dit wensen terug naar hun oude buurt. Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie: “Qua comfort en woningisolatie zullen de huurders die terugkomen een wereld van verschil ervaren. Toch begrijpen we goed dat sloop en nieuwbouw soms een ingrijpend traject kan zijn voor bewoners die gehecht zijn aan hun huis. Wij hopen dat het eindresultaat opweegt tegen het ongemak dat de bewoners hebben ervaren.”

Duurzame woningen beschikbaar voor een brede doelgroep

Ontwikkelende bouwer Trebbe realiseert op de vrijgekomen locatie vijftien eengezinswoningen en tweeëntwintig levensloopbestendige woningen, waarbij alle woonfuncties op de begane grond te vinden zijn. Hierdoor zijn de woningen uitermate geschikt voor een brede doelgroep van senioren tot gezinnen. Johan Bombach, directeur bij Trebbe: “Ik ben er ontzettend trots op dat we weer voor Wooncompagnie aan de slag mogen en onze samenwerking voortzetten. We geven invulling aan een gezamenlijke ambitie door goede, gezonde en betaalbare woningen te realiseren. Van Wooncompagnie krijgen we ruimte om vernieuwingen en innovaties, zoals het ‘Gevelklaar’ concept van Spaansen, toe te passen. Dat lukt alleen als de samenwerking goed is en voor mij is het een bevestiging van het vertrouwen dat we in elkaar hebben.”

Aantrekkelijke architectuur, betaalbaar en een hoog wooncomfort

Hans Been Architecten uit Amerongen tekent voor het ontwerp van de woningen. Voor de architectuur is inspiratie gehaald uit de architectuurstijl Delftse School. Kenmerkend is het materiaal- en kleurgebruik en de bijzondere metselwerkarchitectuur voor de woningen. Elke twee woningen delen een tableau met siermetselwerk in de gevel; zo krijgt iedere woning een eigen identiteit waarbij de onderlinge samenhang niet verloren gaat.

Hoog wooncomfort

De woningen zijn energiezuinig en kennen een hoog wooncomfort voor de bewoners. Dit wordt bereikt door onder andere hoge isolatiewaarden, HR++ glas en een ventilatiewarmtepomp gecombineerd met eco-radiatoren. Voor de opwekking van elektriciteit worden pv-panelen op het dak geplaatst. Ook gezonde binnenlucht is geborgd doordat er twee CO2-sensoren de binnenlucht continu monitoren en waar nodig de ventilatie bijsturen.

Sneller bouwen door meer prefabricage

De bouw van de woningen is begin oktober gestart. Naar verwachting wordt de laatste woning in het voorjaar van 2021 opgeleverd. Bijzonder aan de bouw van de woningen is dat het ‘Gevelklaar’ concept van Spaansen wordt ingezet. Dit systeem bestaat uit geïsoleerde prefab gevels met ingestorte kozijnen en keramische steenstrips. Uniek is dat de steenstrips volledig gerobotiseerd worden aangebracht. Belangrijk hierbij is dat een authentieke gevel ontstaat waardoor het vertrouwde straatbeeld van gemetselde woningen intact blijft. Doordat de hele productie in de fabriek bij Spaansen plaatsvindt kan Trebbe voor Wooncompagnie sneller en efficiënter bouwen. Het concept ‘Gevelklaar’ kent vele voordelen zoals tijdwinst, minder overlast voor de omgeving en minder CO² uitstoot tijdens de bouw door reductie van de transportbewegingen op de bouwplaats. Ook wordt het toenemende tekort aan goede vakmensen ondervangen. Bij een vervolgproject in Wieringerwerf wordt ook de afbouw geprefabriceerd en komen de voordelen van prefab bouwen nóg beter tot zijn recht.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl