Aanpak Amsterdam Sloterplas voorbeeld moderne stadsontwikkeling

Aanpak Amsterdam Sloterplas voorbeeld moderne stadsontwikkeling

Met de ondertekening van de afsprakenbrief voor de gebiedstransformatie van Tennispark Sloterplas komt de ontwikkeling van een leefbare stadswijk in Amsterdam een stap dichterbij. Hier start projectontwikkelaar VORM aan een nieuwe gestapelde woonwijk van 550 nieuwe woningen en diverse sociale voorzieningen.

Woningen voor iedereen

Tennispark Sloterplas – naar ontwerp van Arons en Gelauff & Basic City – omvat 550 woningen, een sportcomplex, horecagelegenheden en een brede school. Het woningaanbod bestaat uit dertig procent sociale huur (die t.z.t. wordt afgenomen door een Amsterdamse corporatie), veertig procent middenhuur en dertig procent vrije sector huur en -koop. De nieuwe woongebouwen krijgen een gebalanceerde mix van doelgroepen en functies. Een groot gedeelte is bestemd voor jonge gezinnen. Met een brede differentiatie binnen deze drie wooncategorieën ontstaat er een sociaal inclusieve wijk, waar men van jong tot oud en vanuit alle inkomensklassen kan wonen.

De gestapelde stad: leefbaar en duurzaam

De Sloterplas-aanpak kenmerkt zich door creatief en efficiënt gebruik van het spaarzame grondoppervlak, door zowel de diepte als de hoogte in te bouwen. Door het ‘stapelen’ van functies worden er geen concessies gedaan aan wonen en de leefbaarheid in de wijk. De bouw van Tennispark Sloterplas vindt plaats op de grond van het huidige tennispark. In het oorspronkelijke plan van de gemeente Amsterdam was hier geen ruimte meer voor. Vanwege de belangrijke sociaal-maatschappelijke functie van het sportcomplex, heeft VORM hier specifiek naar gekeken. ‘Stapeling’ in het bouwontwerp bleek de uitkomst om de populaire tennisfaciliteiten voor de buurt te behouden. Er ontstaat een modern sportpark met 10 tennisbanen, waarvan 2 indoor en 4 padelbanen.

Bouwen in stedelijk gebied doe je samen

Hans Meurs, CEO van VORM: “Door de slinkende voorraad aan ruimte wordt het steeds lastiger om in steden nieuwe wijken te bouwen. Toch willen we iedereen een plek geven in de stad. Daarom moeten we steeds creatiever worden in het verdichten van de stad, zonder concessies te doen aan de leefbaarheid. Een goed alternatief is om de diepte en de hoogte in te gaan en functies te stapelen, zoals in Sloterplas. Tennispark Sloterplas bewijst dat als gemeenten, ontwikkelaars en bewoners naar elkaar luisteren, creatief zijn en open staan voor nieuwe ideeën we meer en sneller kunnen bouwen en daarmee de woningnood sneller kunnen oplossen.”

Leefbare en duurzame wijk

De woningen zijn een duurzame toevoeging aan stadsdeel Nieuw West en voldoen aan de Amsterdamse BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Gebouwen worden aangesloten op een hybride systeem van het stadsverwarmingsnet van Vattenfal dat voor de warmte en koeling van de woningen zorgt. Ook krijgt groen in de wijk prioriteit. Gevels worden bekleed met planten en bieden nestelmogelijkheden, daken van woongebouwen en tennisbanen worden gedeeltelijk groen uitgevoerd, hemelwater wordt benut door buffering en berging. Tenslotte is het autoluw maken van Tennispark Sloterplas een belangrijk onderdeel van het plan, voor een rustige, leefbare woonomgeving waar kinderen veilig kunnen spelen.

Planning

Op dit moment wordt het investeringsbesluit voorbereid. VORM realiseert uiteindelijk de woningen, het tenniscomplex en de parkeergarage. Het schoolbestuur realiseert zelf de brede school. De gemeente richt de openbare ruimte opnieuw in. De verwachting is dat VORM medio zomer 2023 kan starten met bouwen. De oplevering van de woningen, tenniscomplex en parkeren staat gepland medio najaar 2026.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl